GK Gruppen 1. kvartal 2023: God start på året

12. maj 2023
Fortsat højt aktivitetsniveau gav vækst i omsætningen og øget resultatmargin for GK-koncernen i første kvartal. Solid ordretilgang giver en rekordhøj ordrereserve på et skandinavisk marked, der fortsat er præget af usikkerhed. GK i Danmark oplever øgt omsætning og forbedret indtjening.

En god balance mellem entreprise- og servicevirksomheden bidrager til robusthed og fleksibilitet. Øget interesse for energieffektivisering og bæredygtig renovering af bygninger understøtter GK's strategiske kurs.

GK's omsætning i første kvartal blev øget med 17 procent til 1.700 MNOK sammenlignet med 1.452 MNOK efter samme periode sidste år. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev 26 MNOK mod 5 MNOK i 2022. Resultatet før skat (EBT) blev for første kvartal 9 MNOK, en stigning på 19 MNOK sammenlignet med samme periode i 2022.

– Jeg er særdeles tilfreds med, at GK har fået en god start på året. Omsætningen stiger i alle tre lande, og ordretilgangen har været god. Gradvist øges også rentabiliteten, og vi ser, at vores strategiske fokus på udvikling og styrkelse af kernevirksomheden inden for service og entreprise giver resultater. Jeg bliver utrolig stolt, når jeg ser, hvordan vores medarbejdere hver dag leverer tjenester af høj kvalitet, der bidrager til intelligente, bæredygtige bygninger med et godt indeklima, siger koncernchef Kim Robert Lisø.

Solid ordretilgang

Totalt havde GK en samlet ordrereserve pr. 31. marts på 3.655 MNOK – en stigning på næsten 14 procent siden årsskiftet.

– Når markedet nu er præget af større usikkerhed, oplever vi, at GK kommer styrket ud i kraft af vores strategi om at have en god balance mellem tjenester til nybyggeri og renovering. Vi opprioriterer derfor også satsningen på GK Cloud, vores cloudbaserede platform til effektiv og bæredygtig ejendomsdrift, hvor vi sammen med teknologipartnere skaber intelligente løsninger til kunderne, siger Lisø.

GK i Danmark: Markant forbedret indtjening

I Danmark er omsætningen steget 10 procent sammenlignet med første kvartal 2022 (målt i lokal valuta), og indtjeningen er markant forbedret.

— Vi følger budgettet og oplever en fin stigning i forhold til samme tidspunkt sidste år. På entreprisemarkedet er der samme fremdrift, men efterspørgslen er mindre, så vi kan mærke opbremsningen. Til gengæld går vores serviceforretning kraftigt fremad, fortæller Jørgen L. Christensen, administrerende direktør i GK Danmark.

Særligt inden for energioptimering og bæredygtige tiltag oplever GK Danmark stigende efterspørgsel. Ifølge Christensen skyldes det øget bevidsthed om nødvendigheden af at reducere CO2-udledningen og fremme bæredygtig udvikling. Men også energipriserne spiller en afgørende rolle.

— Et bærende element for efterspørgslen er, at energien er rigtig dyr. Derfor er løsninger, der kan øge energieffektiviteten og reducere omkostningerne i fokus hos. Blandt andet oplever vi stor efterspørgsel fra de 17 kommuner, vi har faste serviceaftaler med. De er meget engageret i at reducere deres energiforbrug og CO2-udledningen og som følge deraf anmoder de os om en række ekstraopgaver, siger Christensen.

Målrettet sikkerhedsarbejde

GK havde totalt set i første kvartal 23 ulykker/skader, der medførte fravær. Der var ingen alvorlige ulykker, og antallet af fraværsdage gik noget ned i løbet af kvartalet, men enhver skade er én for meget, og der arbejdes derfor aktivt og målrettet med sikkerhed i alle dele af organisationen. Det er bl.a. et erklæret mål at øge rapportering om uønskede hændelser (RUH), både for at øge bevidstheden blandt medarbejderne om vigtigheden af at rapportere og for at lære og bidrage til udvikling af en endnu stærkere sikkerhedskultur.

– Vores mantra er, at vi arbejder sikkert eller slet ikke. Som del af en branche med en alt for høj skadestatistik er det vigtigt, at vi arbejder målrettet med at skabe en god sikkerhedskultur, og at alle, der repræsenterer Team GK, er gode forbilleder både for egne kolleger og for alle, vi samarbejder med på projekter og opgaver, siger Lisø.

Yderligere information og detaljer i GK Gruppen – 1. kvartal 2023