Systematisk miljøarbejde er fast forankret i GK Danmark

6. april 2022
Kun de højeste standarder er gode nok for GK Danmark. Derfor tager virksomhedens danske afdeling ofte de første skridt blandt afdelingerne i Norden. Det handler om at nå i mål med ambitionen om en sænkning af den globale temperatur.

Målsætningen om en global temperatursænkning kræver på globalt plan en reduktion af CO2-udledningen på 45 procent i 2030. Det kræver, at alle i hele værdikæden løfter i flok, og her er det den nordiske koncern GK Gruppens ønske at være med i forreste række.

I 2025-strategien ved navn ”G-kraft”, er ambitionen om forankring af systematisk miljøarbejde i hele organisationen via en ISO14.001- certificering derfor ét vigtigt mål.

- Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, og det kræver kræfter og fokus at tænke nyt, men også arbejde systematisk med emnet. Det kræver nemlig også adfærdsændring hos folk og et nyt mindset for mange traditionelle processer, når miljøaspekterne skal inddrages i alle beslutninger. Hele organisationen har derfor været med i processen omkring certificeringen, og i GK Danmark er vi stolte over at kunne indfri koncernens målsætning om, at alle lande skal ISO14.001-certificeres, siger adm. direktør i GK- Danmark Jørgen L. Christensen.

En af indsatserne er at skabe `ét GK´, hvilket vil sige, at virksomhedens afdelinger i Danmark, Norge og Sverige synkroniserer og implementerer samme standarder på samme tid.

I øjeblikket har GK-Danmark og datterselskabet Vagns VVS begge opnået certificeringen, mens den ene del af GK i Sverige også har. Norge mangler stadig de sidste skridt. 

Kvalitetschef i GK, Hans Kristian Grabau, glæder sig over certificeringen. Han kalder det et naturligt skridt for virksomheden at tage.

- Certificeringen handler om efterlevelse af en række principper eller processer, som det er vigtigt at have styr på, hvis man ønsker succes som virksomhed – det er ting såsom overholdelse af lovgivningen, at have fokus på kundernes tilfredshed og gode, ansvarlige leverandører. Og så foreskriver certificeringerne, at det er ledelsen, der skal turde gå forrest og udstikke retningen, og at man løbende skal måle og følge op på de forskellige tiltag, siger Hans Kristian Grabau.

Hans Kristian Grabau og deltagere til GK Skolen
Deltagere og underviser til GK Skolen

Beredskab og affaldssortering
Siden GK i 2020 besluttede at implementere strategien, er det gået stærkt. Man igangsatte en GAP-analyse, som tog udgangspunkt i forskellen mellem GKs nuværende situation og virksomhedens ønskede situation i fremtiden – navnlig i relation til kundernes behov og ønsker. Her observerede man, at der manglede nogle elementer i forhold til miljø og beredskab.

- Vi manglede nogle ting i forhold til affaldssortering og vores brandberedskab. I forhold til affaldssortering har vi indgået en aftale med virksomheden City Container, som sørger for, at affaldet på alle GKs lokationer sorteres i et bestemt antal fraktioner – også de steder, hvor kommunerne endnu ikke har vedtaget planer for sortering af erhvervsaffald. Dermed lever vi på dette område allerede nu op til de målsætninger, som lovgiverne har sat en frist for.

En uge med indsamling af dokumentation
Certificeringen er foretaget af certificeringsfirmaet DNV – Det Norske Veritas – og det falder naturligt på grund af arbejdet med synkronisering af aktiviteterne i Norden. DNV har kontrolleret, at GK i Danmark lever op til ISO14.001 – en proces, som nøje er blevet overvåget.

- I en hel uge foretog DNV ekstern audit i GKs forskellige danske afdelinger, hvor alt blev gennemgået i forhold til, at vi hos GK har udført de ting i vores system, som vi har lovet os selv på beredskabs- og miljøområdet. Samtidig fik vi også undervejs forbedringsforslag i den løbende dialog med DNV. Ved årsskiftet var vi nået så langt, at vi fik ISO14.001-certificeringen. Noget som både vi og vores kunder, der har taget godt imod initiativet, glæder sig over, slutter Hans Kristian Grabau.

Hans Kristian Grabau er kvalitetschef i GK Danmark
Hans Kristian Grabau, kvalitetschef i GK Danmark