GK tilslutter sig Science Based Targets-initiativet

9. november 2022
Det haster med at reducere udledningen af drivhusgasser i et tempo, der kan realisere 1,5-gradersmålet. Derfor har GK tilsluttet sig Science Based Targets-initiativet (SBTi). Det betyder, at koncernen forpligter sig til at sætte klimamål, der er videnskabeligt baserede og godkendt af SBTi.
Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen
Kim Robert Lisø, koncernschef i GK Gruppen

— Ved at forpligte os til at sætte mål for udledningen, der er i overensstemmelse med, hvad klimaforskningen beskriver, er vi ambitiøse nok til at gøre en forskel. Det betyder en opdatering af vores klimamål, hvis vi skal sørge for at reducere nok – og hurtigt nok, siger Kim Robert Lisø, koncernchef i GK. 

Efter at have registreret forpligtelsen hos SBTi har GK to års frist til at melde målene ind, som derefter gennemgås af SBTi-sekretariatet. Når målene er godkendt, skal fremskridt indrapporteres årligt for såvel koncernens egne som værdikædens udledninger. 

— Skal vi lykkes med at være et klimaforbillede og reducere vores udledning så meget som muligt, vil det kræve meget af både os selv og vores leverandører. Udledninger fra indkøb af varer og materialer står for den største andel af vores samlede klimaudledning, og derfor bliver vi nødt til at sætte ambitiøse mål for os selv og vores leverandører og være en drivkraft for nye og bedre løsninger, siger Lisø. 

Om Science Based Targets-initiativet (SBTi) 

Science Based Targets-initiativet (SBTi) er et globalt organ, der gør det muligt for virksomheder at sætte ambitiøse mål for udledningsreduktioner i overensstemmelse med den nyeste klimavidenskab. SBTi er fokuseret på at tilskynde virksomheder verden over til at halvere udledningerne før 2030 og opnå nuludledning før 2050. 

Initiativet er et samarbejde mellem CDP, FN's Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF), og det er en af forpligtelserne under ​​We Mean Business Coalition. SBTi definerer og fremmer best practice inden for videnskabsbaseret målsætning, tilbyder ressourcer og vejledning til at reducere barriererne for implementering og vurderer og godkender uafhængigt virksomhedernes mål. 

www.sciencebasedtargets.org

Læs også:

Bæredygtighed og ESG i GK
Læs mere