GK har vunnet storkontrakt med Haukeland universitetssjukehus

30. september 2022
GK skal bidra med elektroinstillasjoner og godt inneklima på det nye protonsenteret i Bergen. Det komplekse bygget skal brukes til kreftbehandling og stiller store krav til entreprenørenes faglige kompetanse.

– GK har lang erfaring med sykehusprosjekter i region Vest, og er godt kjent med krav som stilles. Prosjektets størrelse og kompleksitet gjør dette til en særlig spennende oppgave, sier regionsdirektør, Knut Arild Flatjord, som er glad for at selskapet kan bygge videre på fagkunnskapen de allerede har opparbeidet seg innenfor helsebygg. 

Kontrakten mellom GK og Helse Bergen, som består av entreprise på elektroinstallasjoner og luftbehandling, har en samlet verdi på cirka 60 millioner inkludert mva. og ble signert i september. GK skåret best på samtlige tildelingskriterier i begge anbudsprosessene. Det trekkes også frem at selskapet samlet har gitt en svært god og gjennomtenkt beskrevet oppgaveforståelse, en god beskrivelse av organisasjonsplan og god kompetanse blant nøkkelpersonell.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med GK for de entreprisene de er blitt tildelt, sier Kay Ove Ulvestad i prosjektledelsen for protonsenteret i Helse Bergen. 

Læs også:

B-bygget på nye Stavanger universitetssykehus.
GK vinner sin andre storkontrakt med Nye Stavanger universitetssykehus
Læs mere

Vil bidra til mer skånsom kreftbehandling

Bygget skal ligge ved Haukelandsbakken, og vil sammen med protonsenteret som bygges ved Radiumhospitalet i Oslo, bidra til at kreftpasienter fra hele landet fra 2024 skal kunne få protonterapi, som er en mer presis og skånsom strålebehandling. 

Protonstråling stiller spesielle krav til bygg og teknikk for å skjerme pasienter, ansatte og allmennhet mot utilsiktet stråling. Ventilasjonssystemet er en integrert del av strålesikkerhetssystem, og må fungere som forutsatt under operasjon av protonterapisystemet.

– Det skal på sikt arbeides i to-skifts-ordning med 13 timer behandling hver arbeidsdag i begge gantryrom. Korrekt ventilasjon, med avtrekk fra behandlingsrommene ut gjennom syklotronbunkers er en forutsetning for drift, sier prosjektleder for partikkelterapi i avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Odd Harald Odland.

Prosjektutvikler i GK, Lars Skorpen Dahl, forteller at de strenge kravene til ventilasjonsentreprisen gjør protonsenteret til særlig interessant.

– Det stilles strenge krav Hepa-filtrering av tilluft i enkelte områder, leveranse av LAB-spjeld i forbindelse med spesialavtrekk og høye krav til energieffektive løsninger, noe som er givende for oss å jobbe med, sier Dahl.

Avanserte elektroinstallasjoner

Prosjektutvikleren forklarer at også elektroinstallasjonen GK skal utføre innebærer høy kompleksitet.

– Vi har god kompetanse og rutiner for arbeid med store avanserte elektroinstallasjoner som blant annet innehar UPS og reservekraftsanlegg gjennom prosjekter som Nasjonalbiblioteket, Haraldsplass og Bybanestoppet på Haukeland. Dette vil komme godt med, sier Dahl. 

I tillegg til at GK har opparbeidet seg mye erfaring med sykehusbygg, fra pågående og tidligere prosjekter, trekker Dahl frem at det er en stor fordel at selskapet kjenner Helse Bergen som byggherre og Haukeland universitetssjukehus fra tidligere prosjekter. 

– Dette innebærer alt fra at vi kjenner til Helse Bergens arbeidsmetoder og krav, til logistikkutfordringer og egnede riggområder på og nær Haukeland.

Læs også:

Læs også:

Ventilation
Læs mere