GK sætter bæredygtighed i fokus med ny grafisk profil

21. januar 2021
Der ligger en tydelig bæredygtighedsambition bag fornyelsen af GK's visuelle udtryk. Nyt logo og en opdatering af den grafiske profil skal positionere virksomheden som et klimaforbillede og en drivkraft for, at byggebranchen skal tage sin del af ansvaret for den grønne omstilling

Se GK's nye visuelle identitet:

Da Gunnar Karlsen grundlagde GK for snart 60 år siden, var langsigtethed, ansvarlighed og omtanke for mennesker og miljø vigtige hjørnesten i virksomhedens udvikling. Denne arv ønsker virksomheden nu at forædle yderligere for at imødekomme den grønne omstilling i byggebranchen og resten af samfundet.

- Byggebranchen spiller en vigtig rolle i indsatsen for at skabe en mere energieffektiv og bæredygtig fremtid. I vores nye koncernstrategi tager vi ansvar for at udvikle bedre og mere innovative og rentable løsninger til vores kunder og for at være en god og udviklende arbejdsplads for alle vores medarbejdere. Vi skal arbejde smart og udnytte vores tværfaglige kompetence, og vi skal gå forrest og tage vores del af ansvaret for at sikre et bedre klima til de kommende generationer, siger Kim Robert Lisø, som er koncernchef for GK Gruppen.

Ny brandstrategi

Udviklingen af en ny grafisk profil blev en naturlig forlængelse af GK's nye koncernstrategi, som også har resulteret i en ny identitetsplatform for den skandinaviske tekniske totalentreprenør og servicepartner. En tydelig mission og vision samt styrkede værdier på tværs af hele koncernen har skabt et solidt fundament for brandstrategien.

- Med en ny og tydelig grafisk identitet ønsker vi at fremstå som en samlet, stærk og ensartet virksomhed over for medarbejdere, kunder og samfundet som helhed. Fundamentet i brandstrategien er, at vi vil fremstå som ét GK, hvor den samlede styrke på vores fag- og ekspertiseområder i hele Skandinavien gør os til et klimaforbillede, siger adm. direktør Jørgen L. Christensen fra GK Danmark A/S.

Gunnar Karlsen følger med ind i fremtiden

GK er en familieejet virksomhed med et tydeligt generationsperspektiv. Det var derfor helt naturligt, at Gunnar Karlsens initialer også skulle bruges i det nye logo. Den grønne diamant, som har været et tydeligt element i GK's logo i mange år, er diskret videreført som en central del af bogstavet K.

- G'ets runde form kan også symbolisere cirkulær økonomi og bæredygtighed. Kredsløbet, der bliver så vigtigt for vores arbejde fremover. K'et er blevet til en pil, som viser vores retning, og den kan også symbolisere, at den opgave, vi udfører, er større end os selv, siger Guro Steine, som er direktør for kommunikation og bæredygtighed i GK Gruppen.

Rebranding med miljøfokus

Det har været vigtigt for GK at føre bæredygtighedsperspektivet med videre i rebrandingen af virksomheden. Digitale flader prioriteres derfor først, og alt fysisk materiel udfases gradvist i løbet af en periode på 12 måneder.

- Vi opfordrer til, at man undlader at kassere eksisterende materiel, der stadig fungerer, og at man udviser bevidsthed om affaldshåndtering og genbrug. Det er fristende at udskifte alt til den nye profil med det samme, men vi har ikke noget ønske om at generere mere affald end nødvendigt. Så bruger vi hellere lidt længere tid på at trække i vores nye klæder, siger Steine.

GK har også fokus på at vælge leverandører, der har en tydelig miljøprofil og viser, at de er bevidste om produktion, materialeforbrug og transport samt genbrug og affaldshåndtering.

- Vi har for eksempel udfordret leverandører af arbejdstøj til at etablere returordninger for brugt tøj. Vi begrænser mængden af folie på servicebiler og har tilpasset designet for at minimere mængden af tilskæring, og vi tænker cirkulært, når vi skal i gang med at udskifte facadeskilte på mere end 80 afdelinger i hele Skandinavien, slutter Steine.