GK bliver en del af Skift – erhvervslivets klimaleder

12. marts 2021
GK har underskrevet en aftale om at blive en del af Skift – et norsk klimainitiativ drevet af erhvervslivet, der har til formål at fungere som pådriver for, at Norge når sine klimamål inden 2030.

GK er den første tekniske totalentreprenør, der bliver medlem af Skift-netværket, og sammen med andre store, norske virksomheder fra flere forskellige brancher ønsker GK at gå forrest for at stoppe klima- og miljøforandringer og skabe bæredygtige samfund til kommende generationer.

Frivillig indsats for grøn omstilling

– GK har en vision om at være et klimaforbillede, og derfor var det helt naturligt, at vi skulle engagere os i Skift-netværket. Skift er en vigtig facilitator for de ændringer, som erhvervslivet skal bidrage med for at gøre den grønne omstilling til virkelighed. GK vil være en del af den frivillige klimaindsats, der er nødvendig for, at Norge skal opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen, og gennem Skift får vi mulighed for både at lære af andre og dele vores viden om, hvad erhvervslivet og især byggebranchen skal bidrage med for sænke udledningen af drivhusgasser, siger GK's koncernchef, Kim Robert Lisø.

– Vi vælger at engagere os i Skift, fordi de ikke bare er en tænketank, men også en "handletank". Deres mål er at gå forrest og vise, hvilke forretningsmuligheder overgangen til det udledningsfri samfund indebærer. Det stemmer godt overens med vores nye strategiske retning og vores løfte om "handlinger, der tæller". Den grønne omstilling kan ikke gennemføres med gode intentioner, den kræver faktiske tiltag og mod til at tænke anderledes, siger Lisø.

GK vil fungere som pådriver

Bygge- og anlægsbranchen står på verdensplan for 40 procent af udledningen af drivhusgasser samt materiale- og energiforbruget. Vi er nødt til at reducere klimabelastningen i det byggede miljø. GK har sat bæredygtighed højt på dagsordenen i sin nye strategi og defineret ambitiøse klimamål.

– Som Skandinaviens førende tekniske totalentreprenør og servicepartner skal GK gå forrest og tage sin del af ansvaret. Vi skal gøre en indsats for selv at blive mere bæredygtige, og så skal vi ikke mindst fungere som drivkraft for, at vores leverandører og kunder også bliver endnu mere bæredygtige. Vi har kompetencerne og størrelsen, ambitionerne og evnen til at skabe reelle forandringer i vores egen virksomhed, i branchen og i samfundet i øvrigt, siger Lisø.

Bydes velkommen af Skift

For Bjørn Kjærand Haugland, som er administrerende direktør i Skift, viser det, at GK passer godt ind i organisationen.

– Hos Skift skal vi sætte ambitiøse mål og følge op på dem med konkrete strategier. Bygge- og anlægsbranchens store miljøaftryk indebærer, at der er et enormt potentiale for at reducere udledningen og skabe mere bæredygtige virksomhedsmodeller. Her er meget at hente, både når det gælder reduceret udledning og indsatsen for at fremme nye løsninger, som fremmer konkurrenceevnen i Norge og Skandinavien.

– At GK går ind i Skift med disse høje ambitioner giver os større gennemslagskraft i vores arbejde med en hurtigere omstilling af Norges erhvervsliv, siger Haugland.

Store muligheder i eksisterende bygninger

Klimaudfordringerne kræver en drastisk omstilling af samfundet i en mere bæredygtig retning med udgangspunkt i ny teknologi og vedvarende energi. GK udvikler og leverer smarte og energieffektive løsninger til både nye og eksisterende bygninger. Og især eksisterende bygninger indebærer et stort potentiale i forhold til at reducere udledningen af drivhusgasser.

– Fremtidens bygninger er i høj grad de bygninger, som vi ser omkring os i dag, og der kan opnås store klimagevinster ved hjælp af smarte energieffektiviseringstiltag såsom genbrug og opgradering af den eksisterende bygningsmasse. Mange efterlyser tydeligere rammebetingelser og myndighedskrav for renovering af bygninger, men der er ingen grund til at vente. Med udgangspunkt i vedvarende energi og moderne teknologi skal vi, der repræsenterer forskellige dele af bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen, i fællesskab kigge på, hvordan vi kan skabe bæredygtige værdikæder og rentable forretningsmuligheder for alle. Det kan samarbejds- og vidensudvekslingsplatforme som Skift bidrage til, og vi glæder os meget til at blive et aktivt medlem, afslutter Lisø.

Læs også:

Bæredygtighed og ESG i GK
Læs mere