Et godt 2020 for GK Gruppen

18. februar 2021
Driftsindtægterne i GK Gruppen landede i 2020 på 6,13 milliarder NOK med et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 158 millioner NOK. En stabil underliggende drift og øget rentabilitet gav resultatet et betydeligt positivt løft sammenlignet med 2019.

GK Gruppen AS havde efter 4. kvartal 2020 driftsindtægter på 6 127 millioner NOK sammenlignet med 6 345 millioner NOK i 2019. Resultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde 158 millioner NOK, hvilket er en forbedring på 167 millioner kroner sammenlignet med året før.

Årets resultat før skat blev 88,5 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 304 millioner NOK sammenlignet med året før.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi på trods af coronaen leverer et godt resultat. Vi har i 2020 lanceret en ny koncernstrategi. Vores klare mål er at bidrage til gode klimaløsninger ved at levere og drifte smarte tekniske installationer med minimalt ressourceforbrug, minimal klimapåvirkning og minimale driftsomkostninger i både nye og eksisterende bygninger. Det er derfor glædeligt at se, at den formidable indsats, som vores 3.000 medarbejdere præsterede sidste år, har ført til gode resultater, siger Kim Robert Lisø, som er koncernchef i GK Gruppen.

Positivt i både entreprise- og servicevirksomheden

GK havde i 2020 samlet set en positiv udvikling i rentabiliteten på alle forretningsområder, hvilket har bidraget til et godt resultat. Især servicevirksomheden i alle lande leverer stærke resultater.

GK i Norge har oplevet en flot udvikling gennem 2020, hvor man har fokuseret på god styring af store entrepriseprojekter, omkostningsstyring og øget rentabilitet i alle fagselskaber.

I Sverige leverer vi positive resultater og har desuden forbedret rentabiliteten sammenlignet med 2019 på trods af et udfordrende år og et krævende marked.

Den danske virksomhed leverede gode resultater i 2020 og fortsætter sin positive udvikling fra de seneste år.

GK Danmark: Fokus på tidlig inddragelse og bæredygtighed

- GK Danmarks fokus er på tidlig inddragelse og bæredygtighed. Vi selekterer projekter og samarbejdspartnere, som vil gøre brug af vores kompetencer – hvor vi sammen kan skabe merværdi for kunden i et livstidsperspektiv.

Vi ønsker at øge samhandlen med vores kunder og tilbyder i større udstrækning totale tekniske løsninger for både entreprise og service. Målet er at tilbyde GK kompetencer til sikring af installationernes samlede funktionsduelighed – i en økonomisk forudsigelig ramme.

I 2020 opstartede vi en kompetenceenhed for tværfaglig projektledelse i Danmark for at blive bedre rustet til at kunne betjene kunderne med vores kompetencer i de tidlige faser af projekterne, siger Jørgen Christensen, administrerende direktør for GK i Danmark.

Jørgen Christensen, administrerende direktør i GK Danmark

Ny strategi skal sikre en bæredygtig og rentabel vej fremad

GK lancerede i 2020 sin nye koncernstrategi, som skal udrulles i alle dele af virksomheden. Strategien definerer tydelige retningslinjer for, hvordan GK skal arbejde med at være en aktiv pådriver i den grønne omstilling.

– Vi har forpligtet os med vores nye vision: Vi skal være et klimaforbillede. For os er der en klar sammenhæng mellem bæredygtighedsarbejde og langsigtet rentabilitet. Arbejdet med bæredygtighed styrker vores risikostyring, sænker vores omkostninger og øger tilfredsheden blandt vores medarbejdere. Vi bliver en mere attraktiv partner og arbejdsplads. Jeg er overbevist om, at de tiltag, som vi har iværksat i kraft af den nye strategi, vil sikre en bæredygtig og rentabel vej fremad for koncernen. Den nye visuelle identitet bliver en naturlig forlængelse af de valg, vi har taget, og den understøtter vores bæredygtighedsambitioner, siger Lisø.