Solide resultater i 3. kvartal for GK Gruppen

26. oktober 2020
GK Gruppen havde en omsætning på 4,7 milliarder NOK efter årets tre første kvartaler. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev 125 millioner NOK. Stabil underliggende drift og øget rentabilitet giver positive resultater.

GK Gruppen AS havde pr. 3. kvartal 2020 omsat for 4.690 mio. NOK mod 4.859 mio. NOK i samme periode sidste år. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) var på 125 mio. NOK, hvilket er en stigning på 4 mio. NOK sammenlignet med 3. kvartal 2019. Resultatet før skat blev 70 millioner NOK, som er en forbedring på 11 millioner NOK sammenlignet med samme periode året inden.

- Vi bliver ved med at levere solide resultater i 2020 på trods af de vanskelige omstændigheder, som samfundet og norsk erhvervsliv befinder sig i, og jeg er imponeret over vores medarbejdere, som hver eneste dag kæmper videre og leverer værdi til alle vores kunder i hele Skandinavien, siger Kim Robert Lisø, koncernchef i GK Gruppen.

Aktivitetsniveauet og kapaciteten i GK's virksomhed i Norge, Sverige og Danmark tilpasses løbende, som afspejles i en lavere omsætning i 2020 sammenlignet med 2019. Fokus på omkostninger og effektivitet i projekterne har imidlertid bidraget til, at rentabiliteten samlet set er blevet styrket.

Med helt fremme på den digitale front
Med udgangspunkt i GK's nye koncernstrategi har koncernen sat både digitalisering og bæredygtighed højt på vores agenda. Energieffektivitet er helt central for GK's leverancer, og ny teknologi og smarte løsninger er vigtige bestanddele for, at GK når i mål med den grønne omstilling. Det mærker man også i Danmark, hvor man i tæt dialog med de andre nordiske lande arbejder med at implementere GKs nye digitale koncept GK Cloud i flere af de bygninger, som GK leverer installationer og teknisk vedligehold af.

- Bygninger har i dag en betydelig klimapåvirkning, og effektive digitale tjenester i skyen er en vigtig del af løsningen til at reducere dette fodaftryk og arbejde i retning af et klimaneutralt samfund. Med GK Cloud går vi fra reaktiv drift og vedligehold til sensorbaseret, proaktiv vedligeholdelse, som sikrer stabil og klimavenlig drift og vedligehold. Set i et livscyklusperspektiv vil systemet også sikre mere lønsom drift og vedligehold. Dermed er GK Cloud en rigtig god business case for vores kunder, siger Jørgen Christensen fra GK Danmark A/S.

GK er helt i front, når det gælder kombinationen af lang erfaring og dybtgående kompetence inden for bygningsteknik med IoT ("tingenes internet"), sensordata og Machine Learning præsenteret på en intuitiv måde. En øget efterspørgsel efter bæredygtige, smarte løsninger har resulteret i, at GK i stadig større grad også rekrutterer teknologer, som sammen med GK's fageksperter definerer og udvikler fremtidens løsninger.

- Med GK Cloud har vi udviklet markedets førende løsning til bygningsautomatisering og digital ejendomsdrift. Med data fra sensorer på alt fra pumper og ventilationsanlæg til belysning og adgangskontrolsystemer bidrager GK Cloud til en forudsigelig, stabil og energibesparende drift af de tekniske anlæg hos vores kunder, siger Kim Lisø, der glæder sig over, at den norske bygningsstyrelse Statsbygg for nylig valgte koncernens cloud-løsning til overvågning og energiopfølgning i 200 af deres ejendomme.