GK Danmark leverer til et af Danmarks største og mest komplekse hospitalsbyggerier

2. juni 2014
Planlægning og samarbejde er nøglen til den udfordrende logistik.

GK skal levere ventilation og VVS til et af de store byggefelter på et af Danmarks største og mest komplicerede hospitalsbyggeri, Det Nye Universitetshospital i Aarhus.  Det drejer sig om byggefeltet S2, der omfatter 38.900 m2 fordelt på en række behandlings- og sengebygninger i 4-8 etager.

GK rykker ind på byggepladsen i sommeren 2014 og skal aflevere byggeriet i april 2016. Det Ny Universitetshospital bliver Aarhus’ største arbejdsplads når det samlede projekt står færdigt i 2019. GK har vundet opgaven for Region Midtjylland sammen med Lindpro A/S. 

Bæredygtigt byggeri med udfordrende logistik
Projektets overordnede vision er at skabe et sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri der har et attraktivt arbejdsmiljø. For at tilgodese dette har GK arbejdet tæt sammen med producenterne for at finde de bedste løsninger, der er brugervenlighed og bæredygtige, samt giver en effektiv proces.

GK imødekommer de logistiske udfordringer på projektet med grundig planlægning på forkant og arbejdstegninger i BIM værktøjet MagiCAD til Revit. Ligesom et tæt samarbejde med producenter, leverandører, underentreprenører er essentielt for at lette processen omkring de høje dokumentationskrav.

Generelt er planlægning og samarbejde nøglebegreber til at løse den udfordrende logistik i byggeriet.

GK går ydmygt til denne udfordrende og spændende opgave. Et optimalt indeklima og hygiejne er nødvendigt på et hospital. Dette er et stort og vigtigt projekt, og GK tager samfundsansvaret med at bygge et bæredygtigt og sikkert hospital yderst alvorligt.