Gneiskvartalet – bæredygtig signal bygning i Tromsø

15. september 2020
GK tager al erfaring og kompetence som totalteknisk entreprenør med sig i planlægningen af en ny industribygning i Tromsø. Gneiskvartalet bliver en bygning som er bæredygtig igennem hele livscyklussen, og som kommunikerer GK’s miljøambitioner.

Bygningen skal huse GK’s afdeling i Tromsø samt andre lokale erhvervsdrivende som ønsker at identificere sig med bæredygtighed.

- Da vi skulle udvælge den fremtidige lokation til vores afdeling i Tromsø, ønskede vi selv at udvikle noget. Det er vigtigt for os, at det vi udvikler, skal reflektere vores bæredygtige ambitioner. Derudover er det vigtigt at bygningen passer ind i det lokale miljø og den eksisterende infrastruktur, siger Christopher Karlsen, administrerende direktør i GK Gruppen Ejendom som er ansvarlig for planlægningsprojektet.

Christopher Karlsen_GK Gruppen Eiendom.jpg
Christopher Karlsen, administrerende Direktør i GK Gruppen Ejendom

Et klimaforbillede

- GK’s vision er at være et klimaforbillede og en inspiration til at byggebranchen tager ansvar for den grønne omstilling. Den bedste måde vi kan være et forbillede på, er at vise hvordan tekniske installationer i bygninger kan spille sammen med selve bygningskroppen og dermed skabe energieffektive og bæredygtige bygninger som har et tydeligt fokus på livscyklus, siger Christopher.

GK har store ambitioner med bygningen. Bl.a. bliver det den første Breeam Excellent certificerede bygning i Tromsø. Derudover ønsker GK at certificere bygningen efter Well-standarden, som nummer to i Norge med denne certificering. Well er en mindre kendt certificering i Norge, men er veletableret i udlandet og er en kvalitetsindikator for ophold i bygningen.

-Det tror vi bliver en vigtig faktor for professionelle lejere som skal vælge kontorlokaler til sine ansatte og det er en inspiration for GK’s leverancer og bidrager til et godt arbejdsmiljø, siger Christopher Karlsen.

- Vi har meget kompetence og viden omkring hvad der gør, at et byggeri fungerer. Gneiskvartalet er et utroligt spændende projekt, som vil være med til at sætte GK på kortet som en innovativ totalteknisk entreprenør, som går forrest som et forbillede, og som er med til at bygge bæredygtige samfund for kommende generationer, afslutter Christopher.

Om GK Gruppen Ejendom

GK Gruppen Ejendom er et særskilt ejendomsudviklingsselskab i GK Koncernen som realiserer nye, innovative bygninger i Norge, Sverige og Danmark. Derudover forvalter og koordinerer GK Gruppen Ejendom koncernens leje af lokaler i Norge, Sverige og Danmark og dermed sørger for professionel ejendomsforvaltning med fokus på bæredygtighed og omkostningseffektiv drift. GK lejer mere en 80.000 kvm fordelt på 84 steder over hele Skandinavien.

- Vi vil udfordre den traditionelle kontraktform så interaktionen bliver bedre i hele værdikæden og så vi kan være en drivkraft når det gælder bæredygtighed. Ved at udvikle, designe, planlægge, bygge, drive og anvende kommercielle bygninger, høster vi en værdifuld erfaring fra alle faserne i en bygnings livscyklus, som vi kan bruge både i vores egen virksomhed og overfor vores kunder, siger Christopher.