GK Gruppen er en ansvarlig virksomhed, der tager både kunder, medarbejdere og samfundet seriøst, og vi vælger derfor at udøve vores virksomhedsledelse i overensstemmelse med internationale principper om god virksomhedsledelse. Her finder du vores ledelsesdokumenter og rapporter.

Vi er åbne i vores kommunikation og på mange områder går vi ud over lovens krav.

GK Gruppen har et sæt ledelsesdokumenter, der beskriver principper for, hvordan virksomheden skal drives. Disse gælder for alle enheder i GK-gruppen og er godkendt af gruppebestyrelsen.

GK Gruppens virksomhedsledelse er baseret på vores adfærdskodeks, vores etiske retningslinjer og vores værdigrundlag (code of conduct) som vil bidrage til, at virksomheden når sine mål og ambitioner samt opfylder vores mission om at opbygge bæredygtige samfund i generationer.

Derudover danner selskabsloven og skandinavisk lovgivning grundlaget for, hvordan virksomheden styres.

Virksomhedsledelse i GK Gruppen (corporate governance) (på norsk)

Politikdokumenter

Rapporter

Lær GK at kende

GK er Skandinaviens førende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installationer og rådgivning, som bidrager til væsentlige energi- og miljøgevinster i kombination med optimal komfort for bygningens brugere i hele bygningens livscyklus.