GK sætter kurs mod bæredygtighed og rentabilitet

14. maj 2020
2019 blev et udfordrende år for GK Gruppen og bidrog til koncernens svageste resultat nogensinde. Virksomheden iværksætter nu en række tiltag for at sikre rentabilitet og en bæredygtig udvikling. Med en ny strategi og et positivt resultat i 1. kvartal af 2020 er vi kommet godt fra start i vores vigtige og nødvendige indsats for at vende skuden.

Omsætningen i GK Gruppen endte på 6,34 milliarder NOK i 2019 mod 6,09 milliarder NOK i 2018, og resultatet før skat endte på -215,95 millioner NOK mod -37,25 millioner NOK i 2018.

Koncernens underliggende drift er positiv, men et samlet negativt resultat i 2019 skyldes hovedsageligt følgende:

  • Svage resultater i rør- og elvirksomheden i Norge.
  • Tab på større enkeltprojekter inden for entreprise i Sverige og Norge.
  • Tab i forbindelse med afvikling af en forsinket og uhensigtsmæssig ERP-løsning.

Sverige leverer fortsat solide resultater, men krævende enkeltprojekter påvirker rentabiliteten negativt i 2019.

I Norge leverede Inneklima et tilfredsstillende resultat i 2019. Rør- og elvirksomheden har siden etableringen været præget af kraftig vækst, som dog har resulteret i en for lav rentabilitet. Vi er i gang med at vende skuden, hvilket er helt afgørende for, at vi kan udstikke en fast og forudsigelig kurs fremad.

Den danske virksomhed leverede gode resultater i 2019 og fortsætter sin positive udvikling.

Servicevirksomhederne leverer stærke resultater i samtlige lande.

– Efter tre år med negative samlede resultater for GK Gruppen har vi nu iværksat tiltag, som skal sikre en bæredygtig og rentabel vej fremadrettet, blandt andet ved at omstrukturere entreprisevirksomheden og lægge en ny koncernstrategi. Det er derfor glædeligt at se, at 1. kvartal i 2020 viser, at arbejdet med at vende skuden begynder at slå igennem, siger GK Gruppens koncernchef, Kim Robert Lisø.

– Landecheferne og deres organisationer i Sverige, Danmark og Norge har leveret et formidabelt stykke arbejde med at udarbejde en ny vision og strategi for GK Gruppen. Starten af 2020 har været præget af både afrundingen af dette strategiarbejde og håndteringen af corona-situationen, og jeg vil gerne takke ledelserne i Norge, Sverige og Danmark og alle vores 3.500 ansatte for, at de står fast og står sammen for at sikre, at GK kommer styrket ud af situationen. Med Rune Hardersen på plads som ny chef for Norge og en solid fælles køreplan har vi de bedst mulige forudsætninger for at skabe et stærkt GK, siger Lisø.

Et godt 1. kvartal i 2020
Til trods for en utroligt krævende pandemisituation leverer GK Gruppen et tilfredsstillende driftsresultat på 23,9 millioner NOK i første kvartal af 2020. Den samlede omsætning endte på 1,64 milliarder NOK. GK Gruppens produktionsreserve var ved udgangen af 1. kvartal 3,77 milliarder NOK.

I Sverige omsatte GK for 435 millioner kroner i første kvartal og leverer et overbevisende driftsresultat på 16,8 millioner NOK i 1. kvartal.

Virksomhederne i Danmark og Norge har i år indtil videre leveret nulresultater. Omsætningen endte på hhv. 131 millioner NOK og 1,05 milliarder NOK i 1. kvartal.

– 2019 var det andet år i GK Danmarks "turn around proces" med den strategiske hovedoverskrift "stabilitet og forudsigelighed". Årets resultat indikerer, at det strategiske arbejde går i den rigtige retning.

Med et godt 2019-resultatet leverer GK Danmark nu stabilt og er godt rustet til at sætte retning og mål med udgangspunkt i GK's nye strategiplatform: G-Kraft. Vi vil være en "pådriver", der bistår kunden med at træffe oplyste, bæredygtige beslutninger til glæde og gavn for samfundet og næste generation, siger Jørgen Christensen, der er administrerende direktør i GK Danmark.

Ny strategi med fokus på rentabel og bæredygtig udvikling
Fra den spæde start som et lille, lokalt ventilationsfirma for snart 60 år siden har GK vokset sig store og er i dag en af Skandinaviens førende tekniske totalentreprenører og serviceleverandører med 3.500 medarbejdere i tre lande. Gunnar Karlsen etablerede virksomheden med et langsigtet fokus, ansvarlighed og omtanke for mennesker og miljø som vigtige grundsten for udviklingen. Denne arv forædles nu i kraft af den grønne omstilling i byggebranchen og resten af samfundet.

– En væsentlig vækst, ikke mindst i de seneste ti år, har gjort GK til en aktør med en stærk tilstedeværelse og indflydelse på et marked i forandring. Men det har haft sin pris. I de seneste år har vi samlet set ikke formået at skabe positive økonomiske resultater. En sund udvikling fremadrettet kræver, at vi leverer mere robuste og forudsigelige økonomiske resultater. Rentabilitet er afgørende for, at vi kan investere i vores medarbejderes udvikling og i nye og forbedrede løsninger og tjenester til vores kunder i Norge, Sverige og Danmark, siger koncernchef Kim Robert Lisø.

Digitalisering, deleøkonomi og bæredygtighed præger og forandrer hele byggebranchen og udfordrer de traditionelle arbejdsmetoder. Og selvom vi lige nu lever i en slags undtagelsestilstand på grund af corona-pandemien, er den største udfordring i vor tid dog stadig det globale klimamål om at begrænse opvarmningen af jorden til under to grader. Det kræver en storstilet omstilling til et bæredygtigt samfund baseret på ny teknologi og vedvarende energi.

GK ønsker at være et klimaforbillede, som sætter nye standarder for, hvad kunderne kan forvente af en teknisk entreprenør og servicepartner.

– Byggebranchen spiller en vigtig rolle i indsatsen for at skabe en mere energieffektiv og bæredygtig fremtid. I vores nye strategi, G-Kraft, tager vi ansvar for at udvikle bedre og mere innovative og rentable løsninger til vores kunder og for at være en god og udviklende arbejdsplads for alle vores medarbejdere. Vi skal arbejde smart og udnytte vores tværfaglige kompetence, og vi skal gå forrest og tage vores del af ansvaret for at sikre et bedre klima til de kommende generationer, siger Lisø.