Vil du være et klimaforbillede?

Ledige stillinger

Se vores aktuelle jobmuligheder.

Nøgletal i GK

  • 3100

    Ansatte

  • 221

    Lærlinge

  • 84

    Kontorer

Det siger de ansatte om GK

En lederstilling var ikke noe jeg i utgangspunktet så for meg da jeg startet i GK. I etterkant ser jeg at noen hadde blikket oppe, og så muligheten for meg. Min opplevelse er at man får tidlig ansvar og tillit dersom man ønsker det, og nå er det min oppgave å ha det overblikket.

Hieu Nguyen avdelingsleder i GK Inneklima

Hieu Nguyen

Avdelingsleder

GK har fokus på miljø fra start til slutt under en installasjon. Helt fra kjøreplanen som sikrer at vi ikke bruker bilen mer enn nødvendig, til at vi skal kvitte oss med avfallet på en miljøvennlig måte.

Ina Maria Kvam

Elektriker

Våre kunder etterspør bærekraftige, smarte og energieffektive tekniske løsninger og installasjoner. Vi lykkes fordi vi har de beste fagarbeiderne og ingeniørene, og fordi vi evner å utnytte tverrfaglig kompetanse fra alle våre fagområder.

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen

Kim Robert Lisø

Konsernsjef

Et klimaforbillede

Globalt tegner bygge- og anlægsbranchen sig for 40 procent af energiforbruget og CO2-udledning. Det kan ikke fortsætte. I GK tager vi ansvar for naturen, og vi skal starte med os selv ved at gå foran som et godt eksempel. Det er en forpligtelse, der har konsekvenser for vores handlinger og for de produkter og tjenester, vi leverer.