GK tilbyder installation og service af alle typer varmepumpesystemer i industribygninger og boligselskaber. Vi har komplette løsninger til luft til vand- og vand til vand varmepumper.

Luft til vand er den fortrukne løsning hvor det af forskellige årsager ikke er hensigtsmæssigt at bore en energibrønd eller lægge en slange på land eller ud i havet. Luft til vand varmepumpen er ofte den mest overkommelige mulighed. 

Vand til vand løsningen kræver energi fra en vandkilde. Normalt bores en 50 til 200 meter dyb brønd, ellers lægges en slange ud i havet. Vand til vand løsningen opnår høj effektivitet, også ved meget lave udendørstemperaturer. 

Omkostningerne på en komplet varmepumpeløsning afhænger af det energibehov der skal dækkes. GK er en landsdækkende organisation med meget erfaring og lokalt kendskab og sikrer dig rigtige løsninger og optimale omkostningsfordele. Normalt vil en investering være tjent hjem i løbet af 4-6 år. 

Vores rådgivere hjælper dig også med at finde ud af hvilke støtteordninger din bygning kvalificerer sig til.

Forskellige typer varmepumper:

Luft til vand

Har du allerede et vandbåret varmesystem (radiator) vil luft til vand være den mest enkle, og ofte mest overkommelige, mulighed for dig.  

Denne type varmepumpe får energi fra ude- eller aftræksluft og distribuerer den til bygningen via vandbåret varme eller radiatorer. 

GK har selv valgt at benytte sig af varmepumper da Miljøhuset GK blev bygget i 2012. Industribygningen er et af Norges mest energieffektive bygninger.

Havvand

Havvandsvarmepumper overfører varmen fra havet til vandbårne distributionssystemer. 

Havvand holder en konstant temperatur ved en vis dybde hele året, og er en fordelagtig mulighed hvis din bygning ligger tæt på havet. 

Investeringsomkostningerne for en havvandsvarmepumpe er noget højere end ved en luft til luft løsning, men til gengæld er gevinsten mere sikker og stabil.

Stenvarme

Stenvarme udvinder varme der er lagret i jorden. Varmepumpen får energi fra et 100 til 250 meter dybt hul boret i jorden. 

Varmen fra jorden bliver overført til et vandbåret distributionssystem. 

Denne type varmepumpe er effektiv hele året rundt. Anlægget fylder meget lidt og kræver minimalt vedligeholdelse, samtidig giver det minimale afbrydelser og effektiviteten er meget høj.

Jordvarme

Jordvarme henter, ligesom stenvarme, energi som er lagret i jorden.

Ved at lægge en løkke med rør en meter under jorden hvor temperaturen er stabil på omkring 4 grader, udvinder varmepumpen energi og varmer din bygning op.

Denne type varmepumpe kræver relativt store udendørsarealer.

Luft-til-luft

Dette er en økonomisk attraktiv løsning som enkelt kan installeres, uafhængigt af om du har vandbåret varme eller ej. 

Det er også muligt at anvende denne varmepumpe om sommeren til at afkøle bygningen.

Luft til luft varmepumper kan udstyres med forskellige typer filter som vil medføre bedre indendørsluft som er fri for forurenende partikler fra trafik og industri.

 

Trænger din varmepumpe til service?

Ligesom alle andre tekniske installationer kræver varmepumper jævnlig vedligeholdelse. Vi har dygtige servicemedarbejdere over hele landet.

Grzegorx Rakoczy er rørlegger i GK og holder til i Trondheim