Signe og GK inspirerer forandring og giver kvinder en stemme i de tekniske fag

20. september 2023
Signe Demant er en stærk drivkraft for forandring hos GK Danmark, hvor hun som kvindelig lærling og ambassadør for Boss Ladies-projektet inspirerer flere kvinder til at vælge tekniske fag. Hendes passion og rolle som fortaler gør op med fordomme og synliggør de mange muligheder i det hidtil mandsdominerede fag.

Det er et tilbagevendende debattema, at for få kvinder vælger tekniske eller håndværksmæssige uddannelser. Derfor skal kvindelige ”ambassadører” i projektet Boss Ladies tiltrække flere piger og kvinder til de tekniske brancher.

Med vores lærling Signe Demant har vi fået vores første kvindelige ambassadør i projektet Boss Ladies. Signe er glad for at være rollemodel og gøre op med fordomme.

— Når jeg sammen med Boss Ladies står ude i en 8. klasse på en folkeskole og fortæller om min uddannelse hos GK, kan jeg mærke, at der lige så stille sker en forandring med pigerne. De begynder at have flere spørgsmål og udviser stor interesse. Mange har en opfattelse af, at der kun er mænd på håndværksuddannelserne, men så kan jeg fortælle, at jeg er helt på lige fod med de andre. Det var en øjenåbner for mange, siger Signe Demant.

Signe Demant fra GK Danmark er Boss Lady ambassadør
Denne artikel er fra magasinet HVAC efteråret 2023. Læs Signes historie i HVAC s. 24-30 her.

Fokus på ligestilling og mangel på faglærte

Signes motivation og drivkraft som Boss Lady-ambassadør vækker glæde her hos GK Gruppen. Ifølge adm. direktør for GK Danmark er deltagelsen med til at fremme en vigtig dagsorden om ligestilling og samtidig løse et samfundsøkonomisk problem, hvor der forventes at mangle op mod 100.000 faglærte i fremtiden.

— Hos GK ser vi samarbejdet med Boss Ladies som en oplagt løsning til at tiltrække flere piger og kvinder. Det bidrager ikke kun til at fremme ligestillingen på lang sigt, men det hjælper også med at tackle et presserende samfundsproblem, der potentielt kan have alvorlige konsekvenser for vores arbejdsmarked. Vi ønsker at nedbryde barriererne mellem mande- og kvindefag og gøre ligestilling til en konkret realitet, udtaler adm. direktør Jørgen L. Christensen fra GK Danmark A/S.

GK website kontakter 14.jpg
Adm. direktør Jørgen L. Christensen glæder sig over Signes indsats og engagement for at tiltrække flere kvindelige lærlinge til branchen.

Taget imod med åbne arme

Signe Demant understreger, at det er nye tider, og at folk skal se anderledes på uddannelserne. Det kræver ambassadører, som kan udbrede fortællingen.

— Jeg er ene kvinde blandt mænd, men det er overhovedet ikke noget, der generer. Alle har taget imod mig med åbne arme, og synes, det er fantastisk med kvinder i faget, og jeg kan virkelig mærke, at man gerne vil have endnu flere kvinder til at vælge en uddannelse som håndværker. Derfor er det vigtigt, at vi kommer ud og fortæller de unge i folkeskolen, på FGU’er og andre steder, at der er andre veje end skolevejen. Det har jeg selv oplevet, og det formidler jeg gerne videre.  

Kvinder skaber positiv stemning

Signe Demants chef, Lars Sjørring, som er regionsdirektør i GK Danmarks Klimaservice har kun positive ord over for kvinder på arbejdspladsen. I virkeligheden synes han, at man maler et billede op, som tiden for længst har overhalet – fordi det ikke kun handler om køn.

— Det her med mandefællesskabet er nok mest omverdenens fordom, for det er ikke noget, vi har oplevet hos os. Hvis vi har oplevet et enkelt tilfælde med en dum kommentar, har vi omgående grebet ind. Men det har ikke kun med køn at gøre. Signe er 25 år, og kan sagtens sige fra, men det kan også ramme en helt ung mandlig lærling, som kommer direkte fra folkeskolen. Uanset om vi har med mandlige eller kvindelige lærlinge at gøre, er det vores opgave som ledere at sørge for, at de bliver godt integreret, siger Lars Sjørring.

Lars Sjørring
Lars Sjørring mener, at kvindelige lærlinge skaber en positiv forskel – især hvad angår stemningen på arbejdspladsen og arbejdsmiljøet.

— Jeg kan tydeligt mærke det, når jeg kommer i afdelinger, hvor der er kvinder. Det skaber simpelthen bare en positiv stemning. Derfor er der heller ikke nødvendigt at forberede nogen på, at der kommer en kvindelig lærling, for de står simpelthen parate med åbne arme. I den praktiske dagligdag er forskellen slet ikke relevant længere. Tidligere havde man tunge løft, men i dag har vi en masse hjælpemidler, som i sig selv stiller kønnene lige, fordi den fysiske belastning ikke er den samme som tidligere, fortæller Lars Sjørring.

Kvinder som løftestang for flere lærlinge

Lars Sjørring ser kvindelige lærlinge og medarbejdere som en vigtig forudsætning for at nå endnu bredere ud i forhold til at rekruttere lærlinge til branchen. Derfor har han som noget nyt også møder med studievejledere i gymnasiet.  

— For mange unge er gymnasiet blevet en slags overbygning på folkeskolen, men måske er det ikke alle, som har lyst til at læse videre. Her kan vi måske fange nogle og forklare dem, at det her ikke bare handler om rør og ventiler, men at det kræver både teknisk kunnen og kendskab til matematik at kunne indregulere et ventilationsanlæg, og at det handler om beregninger af energiforbrug og meget andet. Her har kvinder også stor betydning som rollemodeller i forhold til at vise, at det ikke bare er et arbejde for mænd, siger Lars Sjørring.

Boss Ladies: Samarbejde med brancherne er essentielt

Hos Boss Ladies forklarer direktør og stifter, Nina Groes, at man siden Boss Ladies´ opstart i 2018 har set det som et mål at stimulere piger og kvinders interesse for at vælge en uddannelse inden for de tekniske fag. Særligt fordi det på det tekniske område har vist sig vanskeligt at tiltrække og fastholde kvindeligt talent er det vigtigt at have gode samarbejdspartnere.

— Boss Ladies’ mål og visioner kan ikke realiseres alene. Det er essentielt, at flere af branchernes virksomheder går forrest og viser, at en styrkelse af kønsbalancen internt er et afgørende parameter for at skabe bedre arbejdspladser og tiltrækning af talent. Derfor er vi glade for samarbejdet med GK Danmark, som bidrager til at udbrede budskabet om ventilationsfaget blandt piger og unge kvinder. Vi er også rigtig glade for GK’s lærling, Signe Demant som ambassadør, siger Nina Groes.

Nina Groes, direktør og stifter af Boss Ladies
Boss Ladies' mål og visioner kræver samarbejde. Vi værdsætter vores samarbejde med GK Danmark og deres lærling, Signe Demant, for at fremme kønsbalance og ventilationsfaget blandt piger og unge kvinder, siger Nina Groes.

Også hos Jørgen L. Christensen er der glæde over indsatsen for at tiltrække flere kvindelige lærlinge.

— Det er vores ambition, at vi får mange flere kvindelige lærlinge, som kan udbrede de gode historier om vores virksomhed og vores fag, fordi vi ved, at unge mennesker først og fremmest lytter til andre unge, og at det er det personlige møde med rollemodeller, der har en stor betydning. Derfor er det vigtigt med kvindelige ambassadører for vores branche, og vi kan kun opfordre flere til at bidrage med at støtte initiativer, der kan bidrage til at fremme ligestilling og kønsfordelingen i vores fag, slutter Jørgen L. Christensen.

Job i GK

Vil du være en del af Team GK?

Hos os skal du arbejde med at få bygninger til at leve og fungere. Vi arbejder ikke altid på samme opgave, men vi er altid ét team.

Team GK EB