Vi har fokus på din udvikling

16. februar 2022
Vores kunder og opgaver kræver høj faglighed og service. Derfor tilbyder vi alle ansatte løbende udvikling og uddannelse, ligesom alle nyansatte får en grundig introduktion til GK, vores vision og værdier.

Hos GK går vi op i, at alle vores medarbejdere kan udvikle sig fagligt og personligt – og at de er godt klædt på til at varetage deres opgaver og ansvarsområder. Derfor har vi etableret GK Skolen, der rummer forskellige fysiske og online kurser og kompetenceudviklingsforløb, som afvikles af interne og eksterne undervisere

GK Skolen blev etableret tilbage i 2017 for at udvikle vores medarbejderes faglighed og kompetencer samt øge bevidstheden om vores historie og værdigrundlag. For vi tror på, at du som medarbejder kan udvikle dig både fagligt og personligt.

Introduktionsprogram
For at sikre en god opstart af alle nyansatte har vi et introduktionskursus, hvor vi gennemgår GKs historie, G-Kraft strategi og værdisæt, så vi alle styrer i samme retning og arbejder mod et fælles mål som ”Ét GK”.

På introduktionskurset byder adm. direktør Jørgen Christensen de nye medarbejdere velkommen og giver en indføring i, hvordan vi hos GK arbejder som en familieejet virksomhed. 
- Det er utrolig givende som ny medarbejder at blive taget godt imod og introduceret til, hvad GK står for, og hvordan man gør tingene hos GK, siger Rune Kristensen, Projektchef PMO.

På kurset gennemgår vi også vores vision om at være en klimapådriver – og deraf vores proaktive arbejde for at finde nye grønne løsninger. Vi vil være et klimaforbillede, der tager ansvar og skubber på for at styrke bæredygtigheden i byggebranchen. For at gøre dette skal vi give vores medarbejdere de bedste forudsætninger for at tænke nyt og arbejde bæredygtigt.

Deltagere til GK Skolen | Medarbejderudvikling
Deltagere til GK Skolen | Medarbejderudvikling

Løbende opkvalificering
Som medarbejder i GK vil du opleve, at din udvikling bliver taget seriøst. Vores kompetenceudviklingsforløb og kurser afholdes for at udvikle din personlige og faglige udvikling samt styrke din motivation og trivsel.

Samtidig benytter vi ofte intern omrokering og rekruttering. Med tilslutning til flere af vores kompetenceudviklingsforløb får vores ansatte derfor et arbejdsliv, som kan ændres i takt med, at man selv ønsker nye udfordringer, enten på samme niveau eller højere. Måske du ønsker at udvikle din viden og kompetencer inden for et andet fagområde eller tværfagligt via vores PMO-afdeling? Alt er muligt i GK, hvor vi har opgaver inden for mange faggrupper og er repræsenteret over en stor del af Danmark.

Ifølge afdelingschef Thomas Knudsen er det givende at deltage i kompetenceudviklende forløb og aktiviteter.
- Efter 11 år hos GK har jeg deltaget i mange kurser gennem GK Skolen. Det er positivt, at man stiller udviklingsmuligheder til rådighed for sine medarbejdere og tilbyder fagrelevante kurser om fx brandloven, da lovgivningen ændrer sig løbende. GK Skolen er dermed med til at styrke min faglighed og er en vigtig kilde til at lære nyt, fortæller afdelingschef for ventilation Thomas Knudsen.

Kurserne varierer i forhold til funktion og forløb i virksomheden. Blandt andet har vi en arbejdsmiljøuddannelse samt ERFA-møder for VVS- og ventilationsmedarbejdere to gange årligt, hvor interne problemstillinger og erfaringer udveksles, ligesom vi tilbyder forskellige kurser for projektledere og projektchefer. Samtidig udvikler og udbygger vi løbende GK Skolen, så interne og eksterne kurser kan tilrettelægges efter medarbejdernes behov og forespørgsler.

Deltager og underviser til GK Skolen | Medarbejderudvikling
Deltager og underviser til GK Skolen | Medarbejderudvikling

Vil du være en del af GK?
Hvis du gerne vil være del af en klimabevidst virksomhed, der proaktivt arbejder for at skabe grønne løsninger internt som eksternt – og hvor din faglige og personlige udvikling er i fokus - så hold øje med vores ledige stillinger.  

Se vores ledige stillinger her: Ledige stillinger

Vil du vide mere, kan du tage fat i kvalitetschef Hans Kristian Grabau på tlf. 23 67 14 11

Se hvilke muligheder, der findes i GK

Her kan du se vores stillingsopslag eller sende os en uopfordret ansøgning.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim