Bæredygtighed et krav i hele værdikæden

5. januar 2022
Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, men skal ind i hele værdikæden -lige fra projektering til drift. Det krav bliver i stigende grad stillet fra alle sider.

GK Danmarks 4. bæredygtighedssprint satte fokus på kundernes bæredygtighedsagenda, og her blev mange spændende temaer og initiativer fra de forrige sprints forbundet.

Technology Lead Vagn Holk Lauridsen fra den nationale klynge We Build Danmark slog fast, at vi ikke når i mål med bæredygtighed, hvis der ikke en høj grad af digitalisering i både projekteringen, byggeprocesserne og den efterfølgende drift. Det handler om klarhed og troværdighed.

– Hvis man skal undgå ”green washing” eller at bæredygtighed ender som et totalt udvandet begreb, så skal man som virksomhed virkelig have styr på sin dokumentation. Man skal kende sine LCA’er, når man leverer sit produkt og kunne dokumentere, at de her ting virkelig gør en forskel. Derfor bliver data helt afgørende, siger Vagn Holk Lauridsen.

PensionDanmark: Bæredygtighed giver det højeste afkast
Også i PensionDanmark er man meget opmærksom på det kundedrevne ønske om fokus på bæredygtighed og klimadagsordenen. Derfor er bæredygtige investeringer vægtet højt i deres investeringsstrategi.

– Ændringen på bæredygtighedsdagsordenen ændrer byggebranchen nøjagtigt som alle andre brancher, fordi det er et krav fra slutbrugerne, at de ønsker at bo i bæredygtige byggerier. Derfor er vi, når vi selv skal investere, slet ikke i tvivl om, at vi opnår det højeste afkast for vores kunder ved at tænke bæredygtighed ind i vores investeringer, siger Erling Thygesen, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark.

I Pension Danmark betragter man derfor bæredygtigt byggeri som et konkurrenceparameter for de kunder, de forvalter formuer for. Bæredygtigt byggeri giver nemlig et bedre afkast, da det understøtter ejendommens værdi og lejeniveau, sænker driftsomkostninger og giver dokumenteret kvalitet, ligesom det øger beboernes sundhed og livskvalitet.

Naturlig udvikling
Hos nedriver J. Jensen A/S, der har fået en mere fremtrædende rolle og i stigende grad bliver spurgt til råds af kunder om genbrug og upcycling af byggematerialer, er det de praktiske løsninger for kunderne, der er motivationen for at deltage i bæredygtighedsdagsordenen.

Nedrivning spiller en central rolle i den grønne omstilling af byggebranchen. Derfor er det faldet helt naturligt for dem at arbejde strategisk med bæredygtighed.

– Vores rejse ind i det bæredygtige kom meget naturligt. Vi er praktikere – vi tænker i løsninger, og det kan vores kunder rigtig godt lide. Jeg har brugt en del energi på det, fordi jeg mener, at det er fremtiden, siger udviklingsdirektør Thomas Søgaard Sinding fra J. Jensen.

Han tilføjer, at i forhold til udviklingen af koncepter, så er det dels virksomheden selv, og dels deres kunder, der efterspørger det.

–Vi vil meget gerne prøve nye ting af for at skabe nye resultater for vores kunder og os selv, og vi vil gerne opnå ny viden, så vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden. Det er i samspillet mellem os og vores kunder, at vi udvikler resultaterne, siger Thomas Søgaard Sinding, som fremhæver

GKs initiativ som et vigtigt element for at sætte skub i den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen:

– Det er et superinitiativ, at en virksomhed vælger at bruge meget tid på at samle en masse mennesker sammen med en flok eksperter for at skabe et grundlag for viden. Den næste store opgave er så at føre det ud i livet, og det er faktisk den sværeste opgave. Men hvis nu hvert menneske her i salen spørger sig selv: ”Hvad kan jeg gøre?”, så vil det rykke en hel virksomhed.

Tid til bæredygtighed
Bæredygtighed er spydspidsen for GKs 2025 strategi. For at realisere målsætningen om at blive en klimapådriver er det ifølge adm. direktør Jørgen L. Christensen vigtigt at prioritere tiden tid og kræfter til at udforske og udvikle innovative idéer, der kan styrke bæredygtigheden.

– Grøn omstilling kommer ikke af sig selv. Vi skal konstant udfordre os selv og branchen og arbejde endnu smartere for at udvikle grønne løsninger. Vores Bæredygtighedssprint har giver stærk indsigt og inspiration til at tænke og skabe nye, grønne tiltag og løsninger – og den afsluttende Sprint samtidig har bidraget med at forbinde den viden, vi har opnået. Nu gælder det om at samle og reflektere over vores nye indsigter, så det kan omsættes til værdi for virksomhed og samfund.