Som førende aktør på vores fagområder deltager GK aktivt i samfundsdebatten og udformningen af politik for at bidrage til den grønne omstilling og skabe en konkurrencedygtig, sikker og attraktiv branche. GK's medarbejdere engagerer sig i fagudvalg, forskningsprojekter og organisationsarbejde.

GK har et godt samarbejde med skoler, universiteter og andre højere læreanstalter, og vi afholder kurser for fagskoler inden for alle vores fagområder. Vi tilbyder studerende, der har speciale i et af vores interesseområder, at skrive master- eller bacheloropgave i samarbejde med os.Opgaverne har stor værdi for os, og flere af dem indgår i vores interne innovationsprojekter.

GK ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling, også uden for Skandinavien, og vi bidrager med både økonomiske midler og vores kompetence til forskellige bistandsprojekter.

GK er aktiv partner i ZEN

GK er partner i NTNU/SINTEFs forskningscenter for nuludledningsområder i smarte byer, FME ZEN (støttet af Norges forskningsråd), som skal bidrage til realiseringen af nuludledningssamfundet. 

Røde Kors’ "Vand for livet"

GK har gennem sit mangeårige samarbejde med Norges Røde Kors blandt andet bidraget til at skabe bedre vand- og sanitetsforhold i flygtningelejre. Via projektet "Vand for livet" bidrager GK med betydelige økonomiske midler, så Røde Kors kan sikre bedre adgang til rent vand for flygtninge og sørge for, at de kan opretholde en god hygiejne og dermed reducere udbrud af smitsomme sygdomme.