Kim Robert Lisø

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen

Kim R. Lisø (f. 1969) har været koncernchef i GK Gruppen siden 1. januar 2019. Lisø er uddannet civilingeniør inden for integreret bygningsteknologi fra UiT (civilingeniøruddannelsen i Narvik, 1997) og har en doktorgrad i bygnings- og materialeteknologi fra NTNU med fokus på klimaforandringernes indvirkning på det byggede miljø (2006). Tidligere har han blandt andet arbejdet hos Forsvarsbygg, SINTEF, Skanska, COWI og GK Inneklima. Han har også været adjungeret professor i klimatilpasning af bygninger ved NTNU i Trondheim.

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen