Lær Margrethe at kende

Margrethe Skomedal, projektleder hos GK.

Fra en tryg rolle som projektleder oplevede Margrethe en stejl læringskurve, da hun for halvandet år siden fik en lederrolle med personaleansvar. For hende handler ledelse i høj grad om at åbne op, give slip og tilpasse sig.

Glæden ved at se andre lykkes

Civilingeniøren Margrethe begyndte som projektleder i GK i 2015. Fra at stå for sine egne projekter fik hun med tiden også det faglige ansvar for nyansatte projektingeniører. Det har været en spændende udfordring at have personaleansvar oven i alt det andet.

– Det var noget af en omvæltning, må jeg sige. Men jeg var ikke i tvivl om, at det var en udfordring, jeg ville gribe, så da muligheden bød sig, rakte jeg hånden op med det samme.

Mange, der er nye i lederrollen, kan mærke udfordringen ved at gå fra at være kollega til leder, og Margrethe er ingen undtagelse.

– Selvom jeg tidligere har haft fagligt ansvar, er det noget andet også at være leder for de blødere sider af samarbejdsrelationen. Det kræver, at man har et bredere syn på tingene, og at man skal veje flere hensyn op mod hinanden.

Margrethe Skomedal
Margrethe Skomedal er projektleder hos GK.

God kommunikation og tillid

Ifølge Margrethe er kommunikation noget af det vigtigste i lederskab.

– Det allervigtigste for mig er at skabe et åbent miljø, hvor mine kolleger tør komme til mig med alt muligt uden at holde noget tilbage. Altså skabe psykologisk tryghed, som det hedder i fagjargonen. Jeg ønsker at skabe et miljø baseret på gensidig tillid, og det forventer jeg også af mine ledere.

For Margrethe handler tillid også om at give slip på kollegerne og ikke se de projekter, hun har ansvaret for, som personlige projekter, selvom rollen hedder projektejer.

– Jeg glæder mig over at give slip på de andre og se dem lykkes. I GK har vi ikke private projekter, for opgaverne er alles projekter, og vi samarbejder afdelingerne imellem.

Omstillingsparat

Man hører ofte, at der er forskellige typer ledelsesstil og lederroller. For Margrethe er det svært at svare på, hvilken rolle hun har, for hun mener, at den løbende skal tilpasses.

– Jeg kan ikke have én ledelsesstil, jeg holder stædigt på. Den type feedback, der fungerer for én kollega i én situation, er sjældent lige så god for en anden kollega i en anden sammenhæng. Jeg synes, det er vigtigt at tilpasse ledelsesstilen til hver enkelt.

Alligevel er der to forskellige roller, som Margrethe ofte lægger vægt på.

– Jeg ønsker at være en motivator, der hepper på de andre. Samtidig er jeg stadig stærkt involveret i det faglige og forsøger at være et eksempel til efterlevelse. Så det gælder både om at uddelegere og om at deltage aktivt. God kommunikation er virkelig vigtig som leder, men der er få ting, der slår aktiv handling.

Der er støtte at få

Margrethe blev på mange måder kastet ud på det dybe vand, da hun fik personaleansvar. Så var det godt at opleve støtte fra GK.

– GK har udviklet sine egne e-kurser inden for ledelse, og de var nyttige, da vi alle sammen sad på hjemmekontoret. Nu holder vi fysiske kurser for at udvikle os som ledere, og dem sætter jeg stor pris på.

GK afholder også regelmæssige møder for alle ledere med personaleansvar, dels for at afklare praktiske spørgsmål, og dels for at diskutere de problemstillinger, man oplever som leder.

– Desuden får jeg god støtte fra HR-afdelingen til de praktiske og juridiske spørgsmål, men også i forhold til de menneskelige sider af lederrollen. Det har været til virkelig stor hjælp.

Udfordringen med at tage skridtet til at blive leder har været markant. Margrethe er imidlertid ikke i tvivl om, hvad hun vil råde andre til, hvis de har lyst til at blive ledere.

– Ræk hånden op, når muligheden byder sig! Byder den sig ikke, kan du opsøge den.

Job i GK

Lær Team GK at kende

En arbejdsplads at være stolt af – i dag, i morgen og for den næste generation. Handlinger der tæller, det er vores løfte og ikke mindst vores virkelighed. Uanset, hvor i organisationen vi arbejder, er vi alle ét GK. Team GK.

Læs mere om Team GK
EB_TeamGK-fra rørlige portretter