De største udfordringer på vores fabrik er strømforbruget og udledning af oliedampe (olietåger) i luften, siger ejendomschef Mats Axelsson i Parker.

Disse udfordringer arbejder de blandt andet sammen med GK om at finde løsninger på.

— I januar 2020 indgik vi i et samarbejde med GK, der resulterede i det laveste elforbrug i 18 år på vores fabrik i Borås. Corona kan måske også have haft en indvirkning, men der er ingen tvivl om, at de tiltag, vi har gennemført med GK, virker. Vi opnåede også en betydelig reduceret udledning af oliedampe, fortæller Axelsson.

Han har arbejdet med GK i Sverige i næsten 15 år, og som ejendomschef bruger han GK til at tage hånd om ventilation, varme og køling.

— Vi har et møde hvert kvartal, hvor der deltager 5-10 personer fra Parker og GK, som gennemgår vores portefølje. Både for at forbedre indeklimaet, men også for at mindske energiomkostningerne. Det er ikke nødvendigvis altid innovativt, men i lige så høj grad godt gammeldags forbedringsarbejde, siger ejendomschefen.

Miljøledelse mindsker energiomkostninger

Samarbejdet med GK om bæredygtighed handler først og fremmest om at finde måder at spare energi og mindske udledning på.

— I Parker globalt har vi haft fokus på sundhed, arbejdsmiljø og sikkerhed. Fremover skal vi også have større fokus på miljøspørgsmål. Vi er ISO 14001-certificerede inden for miljøledelse, hvor vi måler, hvor meget energi, vand og affald vi forbruger. Det seneste år har vi fokuseret meget på at mindske energiforbruget ved at finde nye måder at spare energi på.

— Ingen vil arbejde med et miljøsvin, så alle selskaber skal arbejde aktivt på at blive bedre og rapportere, hvordan de arbejder med det, siger Axelsson.

Sådan arbejder GK med bæredygtighed og ESG

Som af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle