Bygningsautomatik

Automatik er kernen i det morderne byggeri og det sørger for, at de forskellige tekniske områder interagerer for at skabe et godt indeklima, optimal energiudnyttelse og lave driftsomkostninger.

Med tidlig og god planlægning af automatik i byggeprojekterne lægges grundlaget for et funktionelt, energieffektivt og lønsomt byggeri i hele livsfasen. Med tværfaglig bredde, teknologisk ekspertise og byggeautomatik som spidkompetence kan vi hos GK levere totale løsninger. Det inkluderer alle vores fagområder – og samtidig tager vi ansvaret for, at alle fagområder fungerer og ”taler” optimalt sammen.

Hos GK leverer vi bygningsautomatik - både som enkeltstående leverancer og som en del af vores tværfaglige servicetilbud inden for nybyggeri og eksisterende byggeri, totalteknisk entreprise (TTE) og totalteknisk service (TTS).
 

Driftsstøtte og service

Et funktionelt og rettidigt bygningsautomatiksystem er en vigtig forudsætning for, at bygningen kan fungere optimalt i driftsfasen.

Gennem vores lokale tilstedeværelse tilbydes vores kunder et bredt spektrum af serviceydelser, inkluderet driftsstøtte, tilpasset behovet i din organisation.

Til styring, regulering og overvågning af tekniske installationer i bygningerne leverer vi webbaserede SD-anlæg (central drift kontrol). SD-anlægget er driftsorganisationens vigtigste værktøj for en effektiv drift. Ventilation, varme, køling, lysstyring og elektroniske systemer koordineres, mens meldinger om driftsforstyrrelser varsles ved hjælp af SD-anlægget.

Optimal energiudnyttelse opnås gennem blandt andet aktivt brug af individuel rumkontrol og behovsstyring knyttet til byggeriernes varierende personbelastning. Moderne instrumentering med kontrol over temperatur, luftmængder og lysniveau integreres i vores teknologiske løsninger og sørger for at reducere energiforbruget.

GK Cloud

Bæredygtige byggerier styres i skyen. Med GK Cloud kan jeres virksomhed kontrollere og overvåge jeres bygning og samtidig optimere driften.

GK Cloud

Bæredygtige byggerier styres i skyen. Med GK Cloud kan du kontrollere og overvåge din bygning og samtidig optimeres driften.