Tjørring Ny Skole

Samtænkning af skole og institutioner i én helhed.

Den nye Tjørring Skole og børneinstitution udgør et samlet tilbud til børn i vuggestue-, børnehave-, indskoling og mellemtrinsalderen. Bygningen er et centrum for leg og læring - ikke blot hvad angår bygningens indretning, men i høj grad også de nære uderum og de lidt fjernere landskabsrum.

Hovedorganiseringen i bygningen kan sammenlignes med en stjerne, hvis stråler rummer institutionens enheder, og hvis centrum samler og forbinder enhederne i alle niveauer. Det er projektets hovedidé, at man i centrum af skolen oplever det største, mest højloftede rum og fællesskab og, at der i de enkelte fløje, etableres mere overskuelige enheder med intime fællesskaber, der er tilpasset aldersgrupper og aktiviteter.

GK har lavet ventilation – i form af 4 centrale anlæg - til alle skolens rum spændende fra klasserum over faglokaler og værksteder, køkkener til atrium.

Endvidere er værksteder og faglokaler forsynet med udsugningsanlæg.

FAKTA

Bygherrer: Herning Kommune
Arkitekter: Friis & Moltke
Ingeniør: Tækker
GK entrepriser: Ventilation
Areal: 9400 m2
Byggeperiode: 2011-2012

Custom sub menus