OPP Ørstedskolen

GreenBuilding certifikat til bæredygtigt skolebyggeri.

Langeland Kommune fik opført fremtidens skole til 1000 elever som et bæredygtigt byggeri i OPP (Offentlig Privat Partnerskab). Skolen er indrettet med indskoling, mellemskole og udskoling i tre selvstændige ’klynger’ af bygninger, der bindes sammen af en bygning med fælles faciliteter.

Allerede i projekteringen blev der tænkt bæredygtigt i forhold til bygningens energiforbrug bl.a i form at rummenes placering i forhold til verdens hjørner og dagslysudnyttelsen. Ventilationen er udført med zone-opdeling og variabel luftmængde efter behov. Ørstedskolen har fået tildelt GreenBuilding certifikat, hvilket kræver at bygningens energiforbrug skal være mindst 25% mindre end gældende lovkrav.

Skolen er udført som et OPP projekt, hvilket betyder at kommunen allerede nu kender alle udgifter til opførelse, drift og vedligeholdelse af skolen i de næste 30 år.

GK har lavet ventilation – i form af 11 centrale anlæg - til alle skolens rum spændende fra klasserum over faglokaler og værksteder, køkkener til atrium. Endvidere er værksteder, køkken og faglokaler forsynet med udsugningsanlæg. 

FAKTA

Projekt:  OPP Ørstedskolen
Areal:  14500 m2
Hovedentreprenør:  MT Højgaard
Bestiller:  Langeland Kommune
OPP:  Dan-Ejendomme, Bank DnB Nord, MT Højgaard
GK Entrepriser:  Ventilation
Byggeperiode:  2009-2010

Custom sub menus