Langkærparken

Omfattende renovering af 838 lejligheder.

Langkærparken i Tilst, der er bygget i perioden 1960-1976 står foran en omfattende renovering og modernisering. Renoveringen skal give et identitetsløft til området. Frem til medio 2016 renoveres bebyggelsen med nye energifacdeelementer og vinduer, nye køkkener og renoverede badeværelser, samt omdannelse af fire blokke til seniorboliger. I alt renoveres 34 boligblokke med 838 boliger. Det samlede projekt er en del af Al2Bolig’s udviklingsprojekt ’Bedre, billigere og hurtigere energifacaderenovering af etageboliger'.

Centrale eller decentrale anlæg
Bygherren havde krævet en energiøkonomisk analyse af om ventilationen skulle være centrale eller decentrale anlæg. Denne viste at decentrale anlæg med lavere SPF-faktor er mest lønsomt. GK er derfor i gang med at levere decentral ventilation til 838 lejligheder. For at finde de helt rigtige aggregater, der samtidig kunne opfylde lydkravet på max 30 dB, er der gennemført en omfattende proces inkl. målinger for at finde den rette løsning der opfylder krav til luft, lyd og pladsbrug.

Beboer på byggepladsen
Ved renoveringer er det afgørende med kortest mulige byggetid. Yderligere skal alle lejligheder været beboet under hele processen. Derfor har der været afgørende at udvikle en effektiv proces for hele projektet med fokus på byggeledelse og byggelogistik Første blok i projektet er lavet som en demoblok og har blandt andet tjent til trimning af processen. 

FAKTA

Projekt: Langkærparken, Tilst
Areal: 71.175 m2
Bygherre: Al2bolig
Totalentreprenør: Enemærke og Petersen a/s
Arkitekter: Nova5 Arkitema
Ingeniør: Rambøll
GK Entrepriser: Ventilation
Byggeperiode: 2014 - 2016

Custom sub menus