Eskildsgade

En moderne daginst. og fritidsklub samler 136 københavnerbørn.

Eskildsgade er en integreret daginstitution med 8 grupper og  en fritidsklub med to grupper, samt samlingssal. Bygningen opføres i 4 etager med klub og samlingssal i stueetagen samt børnehave og vuggestue på 1., 2. og 3. etage. Som følge af, at byggegrunden er meget lille og der er behov for friarealer, udstyres institutionen med tagterrasser i et omfang svarende til bygningens bebyggelses-areal.

På tagterrasserne skal der bla. være udekøkken og bede med frugttræer. Bygningen opføres som energiklasse 1 - byggeri med en ny type højisolerede facadeelementer, lavenergivinduer, energioptimerede ventilationsanlæg samt 60 m2 solceller på tagterrasserne. I alt investeres 47,5 millioner kroner i etableringen af den nye daginstitution.

Et godt projektforløb - dog ikke uden udfordringer

Den 18. feb. 2011 Byggeriet skydes i gang. Maskiner og håndværker har for de næste ca. 10 mdr. indtaget området der skal huse Vesterbro’s nye daginstitution. I følge Projektleder i GK Danmark Lasse Syndergaard forløber alt plan- og tidsmæssigt lige indtil den 1. juli 2011, hvor der kommer et større regnskyl ind over København, dog ikke noget af betydning og noget der forvolder skade på det indtil nu udførte arbejde i kælderen.

Men lørdag aften, den  2. juli 2011, kommer der igen voldsomme regnskyl ind over København. Al offentlig trafik  stopper, kloak systemerne er overbelastet og mange kældre står under vand. Byggeprojektets kælderetage led også vandskade. Ugerne efter bliver der arbejdet hårdt på at redde nogle af de store kanaler der lå i kælderen bla. via rensning. Mens ødelagte anlæg bliver skilt og kørt til skrot begynder arbejdet på etagerne i stedet. Projekttiden forlænges og alle faggrupper arbejder for at overholde tidsmålene.

Rejsegilde

Den 5. august 2011 inviterede Københavns Kommune til rejsegilde i den fremtidige daginstitution og fritidsklub i Eskildsgade.
Ann Bergithe Trampe Broch fra Københavns Ejendomme bød velkommen til arrangementet og dernæst var der taler ved Pia Allerslev, Kultur- og Fritidsborgmester, Henning Kobbernagel, tnt arkitekter og Svend R. Hartmann, Enemærke & Petersen.

Pia Allerslev lagde vægt på det glædelige i at København får etableret flere tiltrængte institutionspladser og lykønskede byggeriets parter med håndteringen af de mange udfordringer i form af jordbundsproblemer og oversvømmelser som ramte byggeriet i de tidlige faser.

Henning Kobbernagel diverterede med myten om Sisyfos, som til tider har været en nærliggende sammenligning. Dette til trods har tidsplanen for rejsegildet kunne holdes for et byggeri i samfulde 4 etager og kælder.

Svend R. Hartmann roste sine underentreprenører for lynhurtigt at tage hånd om uventede problemer og lovede, på trods af vandskader vil det færdige produkt blive af høj kvalitet.

Succes’en er i hus

Den 6. februar 2012 Stod den nye daginstitutionen og klub på Eskildsgade 7-11 færdig, klar til at huse 136 børn og unge!

FAKTA

Projekt: Daginstitutionen og klub, Eskildsgade 7-11
Areal: 1545 m2 stor 5-etages daginstitution med 503 m2 kælder og 66 m2 skurbebyggelse
Hovedentrepenør: Enemærke og Petersen A/S
Arkitekt: TNT Arkitekter A/S
Ingeniør: ISC Rådg. Ingeniører A/S
GK Entrepriser: Ventilation, Sprinkling og Blikarbejde
Byggeperiode: 2011-2012

Custom sub menus