Ellebjerg skole

Genopretning og helhedsrenovering af Ellebjerg skole.

Ellebjerg skole er udvalgt som en del af planen ”København i vækst” der blandet omfatter færdigrenovering - herunder energirenovering af seks folkeskoler i hovedstaden. En indsats, der understøtter ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Som del af energirenoveringen er der etableret mekanisk ventilation i klasser og faglokaler. 

Der er monteret 7 nye og genanvendt 1 aggregat(er) for komfortventilation, for mekanisk ventilering af alle de berørte undervisningsrum og sekundære rum som omfatter 2 gymnastiksale, 1 omklædningsrum, 4 faglokaler, mediatek/bibliotek og 26 basislokaler / klasseværelser.

Aggregaterne er leveret med fuld automatik der via understation er tilsluttet skolens CTS-anlæg og konstanttryksreguleres således at luftmængden kan styres efter PIR-censor, CO2 og temperatur.

4 af anlæggene er forsynet med røgventilation og de øvrige er brandsikret med brandspjæld.

 

FAKTA

Projekt: Ellebjerg skole, København
Areal: 2.800 m2
Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekter: Friborg og Lassen A/S
Ingeniør: Henrik Larsen A/S, Jørgen Nielsen A/S
Hovedentrerprenør: Adserballe & Knudsen A/S
GK Entrepriser: Ventilation
Byggeperiode: 2012 - 2013

Custom sub menus