Cortex Park

102 spændende ungdomsboliger opføres som lavenergiboliger.

GK Danmark udfører ventilation og VVS i forbindelse med opførelsen af et kollegium bestående af 102 ungdomsboliger i den nye forsker – og videnspark, Cortex Park, i Odense.

Kollegiet bliver på fem etager med plads til 102 studerende fordelt på 6.000 m2. Alle boligerne får eget køkken, bad og toilet. I stueetagen placeres der et fælles vaskeri for de studerende. Forbruget af vand til vaskemaskinerne dækkes via opsamling af regnvandet fra bygningens tag.

Byggeriet bliver opført som lavenergibyggeri, med et lavt energiforbrug, og som en bæredygtig bygning der belaster omgivelserne mindst muligt.

Lavenergidesign

Bygningerne i Cortex Park placeres, udformes og orienteres optimalt i forhold til sol og vind. Hvilket skaber mulighed for anvendelse af vedvarende energi som f.eks. solceller på tage og facader. Igennem solcellerne skal de studerende, i det nye kollegium, hente energien til deres dagligdag. Det meste af energiforbruget i byggeriet vil langt hen af vejen ske med solenergi.

Regnvandet fra taget opsamles og ledes igennem nogle filtre for senere at kunne blive genanvendt i området til blandt andet vanding af planter, rensning af solceller, forbrug til vaskeri o.l.

Udover den normale genvinding af ventilationsluften er der på afkastsiden monteret to stk. varmepumper. Disse pumper bruges til at overfører den sidste varme i afkastluften til produktionen af varmt vand i bygningen. Udover balanceret ventilation af ungdomsboligerne udfører GK ligeledes ventilation af den p-kælder der er udført under bygningen.  Via impulsventilatorer ledes den forurenede luft hen til udsugningsventilatoren der kaster luften ud i det fri. 

FAKTA

Projekt: Cortex Park, Odense
Areal: 6000 m2
Bygherrer: Hinderupgaard
Udlejer: Kollegieboligselskabet.dk
GK fagentrepriser: Ventilation, VVS
Byggeperiode: 2011-2012

Custom sub menus