Fortrolighedserklæring i GK Gruppen

Persondatalovgivningen skal blandt andet sikre integritet og fortrolighed ved behandling af persondata. GK forpligter sig til at varetage fortroligheden for vores ansatte, og alle vi gør forretninger med, når vi behandler denne type oplysninger. Vi vil kun bruge persondata til saglige formål, der er begrundet i virksomheden og myndighedskrav.

Alle, der behandler persondata, skal gøre dette i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Persondata vil blive behandlet i overensstemmelse med GK's bindende koncernregler.

 

GK's behandling af persondata

GK håndterer persondata om ansatte, eksterne konsulenter og indlejede medarbejdere. Vi behandler også visse oplysninger om personer, som er ansat hos kunder og leverandører eller er engageret af GK på andre måder.

GK vil altid sørge for forsvarlig og lovlig behandling af persondata, og vil kun benytte den type information til udtrykkeligt angivne og legitime formål, i overensstemmelse med relevant lovgivning.

GK vil sørge for forsvarlig informationssikkerhed knyttet til fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Persondata vil ikke blive gemt længere end nødvendigt for at gennemføre formålet med behandlingen.

Eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) kan behandle persondata på vegne af GK på forskellige områder. GK vil iværksætte tiltag i overensstemmelse med gældende lovgivning for at beskytte de persondata, som behandles af eksterne tjenesteleverandører.

GK har indgået forhandleraftaler med eksterne tjenesteleverandører med det formål, at persondata skal behandles i henhold til gældende lovgivning.

GK behandler også oplysninger om personer, der ikke er ansat eller engageret af GK, og da med følgende formål:

  • Nødvendige oplysninger om et kundeforhold – navn, telefonnummer, faktura- og mailadresse.
  • For private kunder behandler GK de samme oplysninger som nævnt ovenfor.
  • Ansøgere til ledige stillinger – navn, telefonnummer og mailadresse. Derudover gemmes uddannelse, erhvervserfaring og referencer. Baggrunden for det er at kunne tilbyde et job ved en senere lejlighed.

GK skal give lovbestemt information til de registrerede. Alle registrerede skal kunne få adgang til den information, der gælder dem selv.

 

Sletning

Hvis et kundeforhold er afsluttet, kan man gå ind på GK's kundeportal og bede om at få slettet personlige oplysninger.

Ansøgere til ledige stillinger kan sende en mail til  og bede om at få slettet alle oplysninger.

GK's begrundelse for at beholde information om ansøgere er, at det kan være aktuelt at rette en ny henvendelse til dem ved en senere jobmulighed.

 

Intern kontrol

GK gennemfører intern kontrol, også inden for fortrolighed, for at sikre, at gældende love overholdes, og at rutiner og retningslinjer revideres ved behov.

 

Overførsel af persondata

GK vil også sikre, at den europæiske lovgivning om overførsel af persondata over landegrænserne følges, når denne type data overføres til eksterne behandlere lokaliseret uden for EU/EØS.

 

Persondata på afveje

Persondata, som kommer på afveje ved dataindbrud, skal umiddelbart og uden unødig forsinkelse, efter at hændelsen er sket, meldes til Datatilsynet. Frist 72 timer.

Det samme gælder indbrud/tab af hardware – pc, tablet, smartphones etc.

Vi skal varsle den/de registrerede, hvis det er sandsynligt, at bruddet på persondatapligten medfører høj risiko for enkeltpersoners rettigheder og frihed.

 

Persondata der gemmes i GK's datasystemer

Vedrørende ansatte i GK:

  • Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, personnummer
  • Kvalifikationer, kompetencer, kurser, certifikater, fagforeninger, organisationer
  • Navn, adresse og telefonnummer til pårørende
  • Navne på børn

Ved afslutning af et ansættelsesforhold bliver oplysningerne om pårørende og børn slettet.

Myndighedspålagte persondata om den tidligere ansatte vil blive gemt.

 

Kunder og leverandører:

  • Kontaktpersoner – Navn, telefonnummer, adresser i tilknytning til job samt mailadresse. Kun oplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre de aftalte opgaver.

GK vil ikke indsamle andre personlige/familiære oplysninger.

Når GK er blevet bekendt med ændringer hos kunden eller leverandøren angående kontaktpersoner, skal GK slette persondata om den/de aktuelle person/personer.

Custom sub menus