Byggeevaluering

En nøgletalsrapport med karakterer.

GK Danmark A/S bliver løbende evalueret på byggesager, der henhører under bekendtgørelsen om evaluering af byggesager.

Byggeriets Evaluerings Centers funktion er at indsamle og behandle oplysninger og evalueringer fra parterne i en byggesag. De indsamlede oplysninger anvendes i beregningen af nøgletal. Og samlet udløser det karaktererne A, B, C, D eller E, i fire kategorier.

Det er jo naturligvis ikke gjort med gode karakterer – det forpligter og skal holdes vedlige, for at kunne fastholde karaktererne for fremtiden.  Og med GK's stab af arbejdssomme og loyale medarbejdere er vi godt klædt på og vi står inde for, at der vil blive ydet maksimalt på de igangværende og kommende sager vi har og får.

Herunder GK's opdaterede rating, der er en del af karakterbogen.

Bygge Rating for virksomheden med cvr-nr. 14306048

Custom sub menus