Norges mest fremadskuende byggeautomatiseringsprojekt

16. oktober 2020
Når Statsbygg i Norge skal investere i tung automatik til over 200 ejendomme, er det med avanceret funktionalitet i GK’s skyløsning: GK Cloud.

Med topscore på både pris og kvalitet vandt GK udbudskonkurrencen om projektet inden for bygningsautomatik på omkring 200 af Statsbyggs ejendomme, som til sammen udgør 2 millioner kvadratmeter.

- Vores løsning til Statsbygg er med avanceret funktionalitet som ikke tilbydes af andre som standard, desuden er vores system ifølge Statsbygg mere fremtidsorienteret, siger projektleder i GK, Ida Borgan Eriksen.

Statsbygg ønsker et fælles centralt driftssystem til de 200 ejendomme der omfattes af projektet, og pilotfasen som varer frem til maj 2021 omfatter otte bygninger, deriblandt Nobels Fredscenter i Oslo.

- GK og Piscada er gået sammen om at udvikle et skybaseret system til bygningsautomatik, fortæller Ida. Med det har vi skabt det mest fremtidsorienterede projekt inden for bygningsautomatik, og efter min mening også det mest spændende.

I dag er de fleste systemer bygget således op, at driftspersonale skal køre ud til de forskellige ejendomme for at læse data lokalt. Det ændrer sig når de får en skybaseret platform med høj tilgængelighed på både computer og mobil, ligesom Statsbygg.

- Der arbejder både en projektleder og flere automatikingeniører som blandt andet udvikler grænsefladen med driftspersonalet. En vigtig del er at præsentere relevant data fra ejendommene for at tage de rigtige driftsbeslutninger, både med hensyn til energi og komfort.

Bedre energiovervågning

Energiovervågningssystemet (EOS) GK implementerer vil bidrage til langt smartere styring af Statsbyggs ejendomme.  

Ida Borgan Eriksen er projektleder for GK’s projekt for Statsbygg.
- Behovsstyret ventilation er en af de mange måder vi kan påvirke energiforbruget i bygningerne, og det kommer til at give store miljøbesparelser, fortæller Ida. Vi skal huske at bygninger står for omkring 40% af energiforbruget og udslippet af drivhusgasser i verden. Skal vi nå FN’s bæredygtighedsmål er denne branche noget af det vigtigste at tage fat på.

Det anslås at systemet kan reducere Statsbyggs energiforbrug med 15-20%, som svarer til 54 millioner NOK om året. Dertil kommer miljøgevinsten fra at driftspersonale i langt mindre grad har behov for at køre rundt til de forskellige ejendomme, som kan ligge langt væk fra hinanden. Den totale besparelse er dermed estimeret til 69 millioner NOK.

- En del af årsagen til at jeg valgte at skifte til byggebranchen er netop dette betydelige potentiale og den store udvikling branchen går igennem. Jeg tror godt vi kan være meget ærlige og sige at ejendomsbranchen har været lidt sen på aftrækkeren når det kommer til digitalisering og teknologisk udvikling, men det er fortid nu. Det er godt at få lov til at være en del af denne ændring.

Hvor smarte kan bygninger blive?

Når Statsbygg skal indsamle information fra 200 ejendomme, vil det genere store mængder data. Nøglen til succes er at organisere og præsentere denne data på en god måde for at videregive værdifuld information til brugerne.

- Vi bruger maskinlæring til at sortere den vigtige information fra den mindre vigtige information. UXdesignere arbejder med at præsentere dette på en intuitiv måde for forbrugerne, som ofte ikke er teknologer. Lidt for mange af dagens systemer bærer nemlig præg af at være lavet af teknologer til teknologer, med en alt for høj brugergrænse. Det gør vi noget ved.

Der er meget teknisk udvikling af systemet fremover, og hvor smarte bygningerne kan blive vil tiden vise. Under testningen har GK set at bygningerne selv kan advare om unormalt højt energiforbrug fra den ene uge til den anden, og kommer dertil med forslag til rettelser.

- En af vores hypoteser er at vi vil kunne gå fra kalenderbaseret vedligeholdelse til tilstandsbaseret vedligeholdelse. I stedet for reaktivt at reparere en bygning kan vi med forudsigelige analyser træffe foranstaltninger tidligt for at undgå reparationer.

GK er fortsat i opstarten med at tænke på potentialet i maskinlæring. Smarte teknologier med fokus på bæredygtighed og kompetence inden for alt fra projektledelse, analyse, maskinlæring og UX vil sammen bidrage til at se hvor langt branchen kommer.