Indeklimamålinger

Godt indeklima giver godt arbejdsmiljø!

Indeklimamålinger foretages af GK's indreguleringsafdeling.

Indeklimaet påvirkes af mange faktorer som fx kan være fugt, over/undertryk, støv, Co2, partikler (i luften), luftflow, træk-gener (kan være fra armaturer) samt lyd- og støjniveau.

Vore teknikere foretager en lang række indeklimamålinger, der kan danne baggrund for en seriøs stillingtagen til de forhold der skal ændres for at opnå tilfredsstillende indeklimaforhold i forhold til den afsatte økonomi.

Efter fuldendt indregulering, af GK's anlæg, kontrolleres lokalerne for at sikre et optimalt indeklima.  

Vi investerer løbende i måleudstyr, for at vi til stadighed kan leve op til de strengeste krav for ventilation og indeklima

Kontakt os på

Danmark   +45 20 11 91 02 eller på mail

Custom sub menus