Fokus på energi - der er penge at spare

Skrevet 07. juni 2016 af Redaktionen
Hos GK beskæftiger vi os med energi fra alle vinkler - og der er penge at spare !
Redaktionen

Hos GK Danmark leverer vi professionelle løsninger på tekniske installationer, hvad enten det handler om reparationer, service, renovering eller ny-installationer. Derudover har vi stor fokus på alle de omkringliggende faktorer, som også har stor økonomisk og miljømæssig værdi for vores kunder. Overblik, strategi og muligheder for påvirkning af energiforbruget er et meget vigtigt element i dette.

En del af markedet for tekniske installationer i Danmark er præget af kortsigtede beslutninger, primært med baggrund i laveste pris på de enkelte opgaver. Den bedste økonomi ligger dog i, at se investeringer til tekniske installationer i et langsigtet og totaløkonomisk perspektiv. Interessen og udviklingen i bygningsejerens fokus på energi-nøgletal er heldigvis for opadgående, og de fleste virksomhedsejere er i dag bevidste om energiforbrugets påvirkning af konkurrenceevnen. Der er i dag en naturlig interesse hos både bygningsejere og -lejere, for bygningens driftsomkostninger, deriblandt energiforbruget, pr. m2. Opmærksomhed på energimærket for en bygning er et parameter som er særdeles vigtigt. Værdien af en bygning afgøres i væsentlig grad af om energimærket ligger i den gode ende af skalaen.

Hos GK beskæftiger vi os med energi fra alle vinkler

  • Vi sikrer os at de daglige leverancer scannes for energioptimering, muligheder for energitilskud samt at produkterne er energi / miljømærkede.
  • Vi kan inkludere energitilskuddet i vores samlede tilbud, så ansvar for administration, dokumentation og indberetning af energibesparelser ligger i vores leverancer.
  • Vi tilbyder at gennemgå bygninger for potentiale, anbefaler energioptimerede tiltag og sikre vores kunder professionelle løsninger.

De tekniske løsninger skal kunne tåle at se dagens lys, og vi deltager gerne i at synliggøre den gode historie om før og efter situationen på projektet, inklusive fakta om tilbagebetalingstid på løsningen. Ofte giver det blod på tanden at profilere sådanne tiltag, og motiverer til at kigge efter og igangsætte andre energioptimeringstiltag.

Vores kunder er glade for at vi hjælper dem med at identificere besparelses-muligheder til et fremtidigt lavere energiforbrug, og at vi har etableret arbejdsgange til at klare søgning af energitilskud til leverancen på deres vegne.

Der er muligheder alle steder, og hos GK har vi fokus på vores kunders vegne. I vores samarbejde føler vi et ansvar for at gøre opmærksom på konkrete muligheder og energiøkonomiske tiltag. Udover vores professionelle tilgang til teknikken får vores kunder også adgang til de kompetencer, som ligger naturligt i forlængelse af vores medarbejderes tekniske faglighed, når fokus er sat på energiforbruget.

Kontakt os for fokus på energi i din virksomhed

Afdelingschef, Energi: Dorthe Bergström, mobil 4163 6220 eller mail  Dorthe BergströmKategori: Nyheder
Custom sub menus