None

Totalteknisk serviceaftale på Aarhus City Tower

Skrevet 20. februar 2015 af Redaktionen
Efter at have stået for installationsentreprise på Arhus City Tower har GK efterfølgende indgået totalteknisk serviceaftaler med bygherren.
Redaktionen

Aarhus City Tower er med sine 94 m Aarhus' næsthøjeste bygning efter Aarhus Domkirke. Højhuset er et kontor- og hotelbyggeri på 25000 m² fordelt på 25 etager med 13000 m² P-anlæg. Huset er udformet som 2 tårne med et transparent glasinpakket mellemrum. Det nordlige tårn er forskudt i forhold til den sydlige og er samtidig en etage højere en det sydlige.

Højhuset er opført efter de højeste standarder indenfor bæredygtig teknologi. Der er integrerede solceller i hele bygningens sydfacade samt på taget af bygningen. Overskudsvarmen
fra køleanlæg bruges til opvarmning af varmt brugsvand i hoteldelen og temperaturen på hotelværelserne styres via køle-/varmebafler.

GK er totalleverandør indenfor service af tekniske installationer og har indgået serviceaftale med bygherren Hans Lorenzen dækkende over alle fag som ventilation, køling, automatik / CTS, vvs, sprinkler og brand- og røgventilationsanlæg.

Serviceaftalen er tilrettelagt ud fra de forskellige brugers behov og ønsker. Eftersyn foretages både for at sikre et godt indeklima, undgå unødvendige og uhensigtsmæssige anlægsstop samt minimere energiudgifterne. Desuden foretages årligt lovpligtigt eftersyn af brand- og røgventilationsanlæg for evakueringstrapper.

GK følger løbende dem tekologiske udvikling og i forbindelse med en serviceaftale følges anlæggene med henblik på rådgivning samt energioptimering af anlæggene. Kategori: Nyheder
Custom sub menus