Kontaktperson

Lars Sjørring

Regionsdirektør / Eksisterende byggeri

T: +45 20 13 79 40 E: Lars.Sjorring@gk.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt Lars

Et godt indendørsmiljø og produktive arbejdspladser kombineret med et effektivt energiforbrug. Sådan ønsker vi, at du skal have det i dine bygninger. Vi gør det både rentabelt og fremtidssikret for dig og din virksomhed. 

Energi er en forudsætning for alt det, som GK leverer, og energieffektivisering har været en del af vores hverdag, lige siden det blev et begreb. I lyset af de klimaudfordringer, som verden står over for, er det vigtigere end nogensinde, at vi ikke sløser med energien. Den vedvarende energi, som vi kan spare i bygninger, kan nemlig erstatte forurenent energi i andre sektorer såsom transport og industri.

Hos GK sætter vi en ære i at finde løsninger, som er rentable og energieffektive. Uanset om du skal renovere en bygning for at ruste den til fremtiden eller bygge noget nyt og topmoderne vil indsatsen ofte tjene sig selv ind takket være et lavere energiforbrug eller en værdiforøgelse. Et effektivt energiforbrug fører til miljøcertificeringer som DGNB eller BREEAM og sikrer dermed en højere værdi.

I praksis kan energieffektivisering være alt fra enkle rutiner til større indgreb og installationer. Arbejdet indebærer ofte løsninger til egen produktion af vedvarende energi. Vi kan bidrage til at afdække små og store tiltag på en række forskellige måder: Gennem service og vedligeholdelse, med vores systemer til energiopfølgning (EOS) eller ved hjælp af kompetent energistyring, hvor vi systematisk gennemgår energiforbruget i dine bygninger.

Vil man skabe fremtidssikrede bygninger, gælder det om at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Hos GK har vi den faglige bredde og solide ekspertise, der skal til. Uanset om det drejer sig om nye eller eksisterende bygninger, skoler eller kulturbygninger, boliger eller kontorer hjælper vi dig med at vælge de mest rentable måder at effektivisere energiforbruget på. Sammen finder vi de rigtige tiltag og sætter mål for, hvor meget du skal spare. Derefter er det op til os at levere. Hvis energieffektivisering skal være bæredygtig, skal den være rentabel.

 

Energieffektive bygninger sparer klimaet for CO2

Et godt indeklima og produktive arbejdspladser kombineret med effektivt energiforbrug. Det er sådan, vi ønsker at dine bygninger skal være. Vi gør det både rentabelt og fremtidsorienteret for dig.

Sådan arbejder GK med bæredygtighed

Som en af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.