Kontaktperson

Lars Sjørring

Regionsdirektør / Eksisterende byggeri

T: +45 20 13 79 40 E: Lars.Sjorring@gk.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt Lars

Som en af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede et grønt selskab. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger til bygninger er en del af vores DNA. Men vi kan gøre endnu mere. Vi skal gøre en indsats for selv at blive mere bæredygtige, og så skal vi ikke mindst fungere som drivkraft for, at vores leverandører og kunder også bliver endnu mere bæredygtige.

Vores vision er, at vi skal være et klimaforbillede, og bæredygtighed med et tydeligt klima- og fremtidsfokus er en central del af GK's strategi. Vi tager bæredygtighed alvorligt og integrerer indsatsen for at nå bæredygtighedsmålene i vores daglige drift og virksomhedsstyring.

Vi skal gå forrest og tage vores del af ansvaret for den grønne omstilling og udvikle bæredygtige løsninger til kommende generationer. Som Skandinaviens førende tekniske totalentreprenør og servicepartner har vi det, der skal til for at fungere som drivkraft for en mere bæredygtig byggebranche. Vi har kompetencen, størrelsen, ambitionerne og evnen til at skabe reelle forandringer i vores egen virksomhed, i branchen og i samfundet i øvrigt.

GK kortlægger og rapporterer årligt en række indikatorer for miljø, samfundsansvar og virksomhedsstyring (ESG). Disse indikatorer fungerer også som KPI'er for vores generelle strategiopfølgning og resultatmåling hos GK.

Download GK's ESG-rapport 2019

For os er der en tydelig sammenhæng mellem bæredygtighedsarbejde og langsigtet rentabilitet. Arbejdet med bæredygtighed styrker vores risikostyring, sænker vores omkostninger og øger tilfredsheden blandt vores medarbejdere.

UN Global Compact signatory

GK er medlem af UN Global Compact, som er FN's globale netværk for et bæredygtigt erhvervsliv. Derigennem forpligter GK sig til at implementere FN's principper om et ansvarligt erhvervsliv i alle led af virksomheden – strategisk, operativt og kulturelt.

UN Global Compact indeholder ti principper, der fungerer som retningslinjer for, hvordan en virksomhed skal sikre en ansvarlig drift, hvad angår menneskerettigheder, arbejdsliv, miljø og antikorruption. Når man har tilsluttet sig UN Global Compact, indebærer det, at man gør sit bedste for at drive virksomhed i tråd med de ti principper og udarbejder en årlig rapport, en såkaldt "Communication on progress".

Som en del af UN Global Compact kan GK deltage i globale initiativer til bæredygtig udvikling, samtidig med at vi gør en større forskel lokalt.

Læs også:

Vision, værdier og kultur
Læs mere