Kontaktperson

Hans Kristian Grabau

Kvalitetschef

T: +45 23 67 14 11 E: Hans-kristian.grabau@gk.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt Hans

GK driver virksomhed i en branche med høj risiko for ulykker, og vi lægger derfor stor vægt på at fremme en virksomhedskultur, som skaber et sikkert og sundhedsfremmende arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Vores holdning er, at en professionel tilgang til arbejdsmiljø med fokus på forbedringstiltag skal føre til et trygt og inkluderende arbejdsmiljø og bedre rentabilitet for koncernen.

GK skal gennem et systematisk og målrettet arbejdsmiljøarbejde fungere som drivkraft i branchen, og virksomhedens løfte over for medarbejdere, markedet og samfundet som helhed er at udføre handlinger, der tæller. Vi skal i kraft af vores arbejdsmiljøarbejde skabe tryghed og tillid over for medarbejdere, kunder og leverandører.

GK's mål og vision for arbejdsmiljø

 • GK's overordnede mål er at have så få arbejdsulykker og så lidt sygefravær som muligt, og tallene skal minimum være på niveau med den norske byggebranches landsforening BNL's årlige normtal for branchen. 
 • GK's arbejdsmiljøvision er, at alle medarbejdere i kraft af professionelle og ansvarlige holdninger og valg bidrager til nul skader og ulykker.

Hvordan arbejder vi forebyggende hos GK?

Arbejdsskader og andre uønskede indvirkninger på sundhed, miljø og materiel, herunder fysiske og psykosociale faktorer, skal undersøges og elimineres. GK's interne arbejdsmiljøsystemer skal sikre, at alle medarbejdere rapporterer arbejdsmiljøhændelser, så der kan iværksættes tiltag, og uønskede hændelser og sygefravær kan forebygges.

Hos GK fokuserer vi på oplæring, rutiner, samarbejde og kultur. Derudover er åbenhed og inklusion vigtige faktorer for, at vi skal lykkes sammen.

For at mindske sandsynligheden for fravær og arbejdsskader har GK arbejdsmiljøansvarlige, som følger op på arbejdsmiljørelaterede anliggender både på de enkelte afdelingers kontorer og ude på vores projekter. Hos GK er vi overbeviste om, at tæt opfølgning og en åben dialog er afgørende for, at vi kan opbygge en god kultur og skabe en tryg og inkluderende arbejdsplads.

GK's koncernpolitik for arbejdsmiljø – en fælles platform for alle lande

Hos GK forankres arbejdsmiljø i vores fælles koncernpolitik, som gælder for Danmark, Sverige og Norge. Dokumentet definerer en række overordnede retningslinjer for arbejdsmiljø hos GK, og hvilke handlinger vi fokuserer på for at sikre en god og tryg kultur for alle, der arbejder med eller hos GK.

Arbejdsmiljø som internt kontrolområde er forankret i vores koncernpolitik, som du kan læse mere om her.

GK prioriterer sikkerhed

Hos GK har vi som mål at minimere risikoen for uønskede hændelser, og at konsekvenserne af eventuelle hændelser skal være så små som muligt.

Vi mener, at et godt arbejdsmiljø og tiltag for at værne om vores medarbejderes sundhed og sikkerhed er vigtige for at indfri vores virksomhedsmæssige ambitioner og gøre os til foretrukket samarbejdspartner.

Derfor er en høj grad af sikkerhed i alle vores opgaver nøglen til GK's produktion, så vi kan sørge for, at alle medarbejdere kommer sikkert gennem arbejdsdagen og hjem til deres nære og kære.

GK's prioriteringer:

 • Grundig oplæring af ansatte og arbejdsmiljøansvarlige
 • Registrering og opfølgning på afvigelsesanmeldelser vedrørende fravær, ulykker, nærved-hændelser og risikoanalyser
 • Oplæring og brug af sikkerhedsudstyr
 • Gennemførelse af risikovurderinger i forbindelse med alle risikable arbejdsmomenter
 • Kontrol af projektplaner
 • Kvalitetsplaner
 • Faste sikkerhedsrunderinger med kontrol af egne og underentreprenørers arbejde
 • "Rent Bygg"filosofi
 • Fokus på kommunikation og kultur

Miljø

GK er Nordens førende tekniske totalentreprenør og servicepartner og leverer smarte og bæredygtige løsninger inden for ventilation, køling, bygningsautomation, el og rør.

Vores mission er at bygge bæredygtige samfund til kommende generationer, og vores vision er at være et klimaforbillede, som tager højde for kommende generationer i alt, hvad vi gør. Vi skal stræbe efter langsigtede miljøvalg i stedet for kortsigtet gevinst og gå i front for en mere bæredygtig fremtid.

GK skal i strategiperioden 2020-2025 arbejde for at nå vores langsigtede miljømål om at halvere vores egen udledning inden 2030 og bidrage til, at halvdelen af porteføljen med kundeopgaver er klimaneutral i 2035.

For at nå dette bestræber GK sig på at udføre alle aspekter af driften på en miljømæssigt bæredygtig måde og overgå, eller som minimum opfylde, de gældende miljø- og lovkrav fra myndigheder og opdragsgivere. Det indebærer, at vi skal reducere udledningen til luft, jord og vand, minimere affald og reststoffer samt optimere vores tjenester og processer, så de udnytter energi og naturressourcer så effektivt som muligt. GK skal undgå materialer og metoder, som involverer risici for miljø og klima, hvis der er andre tilgængelige og funktionelle alternativer.

Derudover skal GK sikre, at alle GK's leverandører og samarbejdspartnere forpligter sig til løbende at reducere miljøbelastningen i deres leverancer. Alle GK's leverandører forpligter sig til at følge GK's adfærdskodeks for leverandører og evalueres ud fra krav til miljø på lige linje med krav til kvalitet, sundhed og sikkerhed.

Du kan læse mere om GK's miljømål i vores Koncernpolitik – miljø.

Sådan arbejder GK med bæredygtighed

Som af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.